8.sınıf öğrencilerimiz İngilizce dersinde “Dijital Vatandaşlık” isimli dersi Nearpod uygulamasını kullanarak işlediler. Öğrencilerimiz açık uçlu tartışma soruları, olası durum çalışmaları ve anket çalışmasıyla yönlendirilerek bu önemli konuyu kavradılar.

Bu interaktif dersimizdeki çalışmaların sonucunda, öğrencilerimiz, ortaya koydukları çeşitli bakış açıları ile dijital dünyadaki sorumluluklarının ve nasıl saygılı davranmaları gerektiğinin önemini öğrendiler. İyi bir dijital vatandaş olmak için bilgi ve iletişim kaynaklarını doğru kullanmaları, etik davranışlarda bulunmaları ve doğru davranışı teşvik eden bireyler olmalarının önemini kavradılar.