Bu hafta 5. sınıf öğrencilerimiz İngilizce derslerinde büyük şehirlerde yaşamanın avantaj ve dezavantajlarını tartıştılar. Büyük şehirlerde vahşi yaşamın nasıl korunacağına dair fikirler üreterek deneyimlerini paylaşıp, doğanın ve vahşi yaşamın önemini vurguladılar. Kültürlerarası eğitimi teşvik etmek için öğrenciler diğer büyük şehirlerdeki yaşam hakkında da bilgi sahibi oldular. Kazakistan ile ilgili bir metin okuyarak, ülkenin kendine has kültürünü öğrendiler. Sadece 23 yıldır Kazakistan'ın yeni başkenti olan Astana'nın modern mimarisini tartışarak şehirlerin tasarım ve planlamasını öğrendiler. Astana’da eğlence merkezinin soğuk nedeniyle dünyanın en büyük çadırının içine inşa edildiğini okuduklarında ise şaşırdılar!
 

Öğrencilerimiz ayrıca şehir sembollerin anlamını öğrenerek dünyanın dört bir yanından şehirlerin farklı sembollerini tahmin etmeye çalıştılar. Dünya vatandaşlığı hedefimiz doğrultusunda, öğrendikleri bilgileri paylaşıp; ziyaret ettikleri turistik yerlerdeki deneyimlerini anlattılar.
 

Farklı mimari türleri tartıştıktan sonra, dünyanın yedi harikasının konumunu, önemini ve hakkındaki efsanelerini de öğrenip Türkiye'nin bu yedi harikadan ikisine ev sahipliği yapıyor olmasından çok etkilendiler.


Öğrencilerimiz, bu hafta yapılan çalışmalarla bir bütün oluşturacak şekilde, hafta sonunda kendi şehirlerini tasarlayıp yaratacak, fikir ve tasarımlarını sınıfta arkadaşlarıyla paylaşacaklar. Sunumlarıyla, arkadaşlarını yeni şehirlerinin sakinleri olmaya ikna etmeye çalışacaklar!