8.sınıf öğrencilerimiz İngilizce dersinde “Sosyal Medya Davranışları ve Siber Zorbalık” isimli dersi Nearpod uygulamasını kullanarak işlediler. Öğrencilerimiz açık uçlu tartışma soruları, olası durum çalışmaları ve anket çalışmasıyla yönlendirilerek bu önemli konuyu kavradılar.

Bu interaktif dersimizdeki çalışmaların sonucunda, öğrencilerimiz, ortaya koydukları çeşitli bakış açıları ile başkalarının fikirlerine saygı duymanın ve günümüzde dijital bir vatandaş olmanın önemini öğrendiler.