Türkiye’nin dört bir yanından ortaokul öğrencisi yaklaşık 200 minik delege, 21-22 Şubat 2020’de Özel Üsküdar SEV Ortaokulu’nda düzenlenen JMUN (Junior Model United Nations- Genç Model Birleşmiş Milletler) Konferansı’nda buluştu. “Kapsayıcı Bir Toplumu Teşvik Eden Kültürel Çeşitlilik” temalı JMUN Konferansı’nın ana konuşmacısı Koç Üniversitesi Sosyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Erdem Yörük oldu.

 

EŞİT BİR DÜNYA İÇİN KAPSAYICI TOPLUMLAR

 

Resmi dili İngilizce olan konferansın açılış konuşmasını Özel Üsküdar SEV Ortaokulu Müdürü ve Okul Direktörü Saliha Aslan yaptı. Konferansın ana konuşmacısı Koç Üniversitesi Sosyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Erdem Yörük, farklılıkların değerli olduğu ve azınlık gruplara karşı olan ötekileştirme azalırsa toplumların refahının da artacağını belirtti. Bunun yanı sıra yapay zekanın toplumdaki sosyolojik dengeleri değiştirebileceğinden ve toplumdaki eşitsizlikleri artırabileceğinden de bahsetti.

Açılış törenimiz, 20 ülkeyi temsil eden büyükelçilerin ülkeleri adına yaptıkları konuşmalarla son buldu.

 

Açılış töreninin ardından komite çalışmalarına başlayan delegeler, temsil ettikleri ülkelerin bakış açıları ile ülkeleri adına farklı komitelerde dünya sorunlarına çözüm önerileri geliştirdiler. Türkiye’nin farklı illerinden toplam 20 ortaokuldan yaklaşık 200 delege, kapsayıcı toplum ve kültürel çeşitlilik temasına odaklandı. Küçük delegeler, kadın hakları, yerli kabileler, Hispanikler ve Afro-Amerikanlar, Rohingya Müslümanları, Çin'deki Uygurlar gibi dini çatışmaların neden olduğu ihraçlardan ve uluslararası yaptırımlardan etkilenen toplulukların sorunlarını tartıştı. Daha güzel bir dünya için çare arayan yüzlerce delege, kapsayıcı toplumlar inşa etmenin eşitlikçi ve istikrarlı bir dünya yaratacağı görüşünde birleşti.

Görüşmeler, konferansın ikinci gününde de devam etti ve delegelerin hazırladıkları çözüm önergeleri komitelerde oylandıktan sonra kapanış törenine geçildi.

Yapılan görüşme ve oylamaların ardından iki gün süren konferansın önemli bölümlerini özetleyen konferans videosu tüm katılımcıların büyük beğenisini kazandı.  Videonun ardından ödül törenine geçildi. Üsküdar Amerikan Lisesi ve SEV Amerikan Koleji’nden gelen lise öğrencilerimiz de komite ve konferans başkanlığı yaparak diğer tüm delegelerle birlikte çalışıp konferansın başarılı bir şekilde gerçekleşmesini sağladı.