Bugün yarına doğru dünle beslenerek yol alır.”

 

Bertolt Brecht (Alman oyun yazarı, şair)

 

Sosyal bilgiler programı çocuklara, insan ve toplum hayatının sürekli bir gelişme ve değişme olduğunu benimsetmeyi amaçlar. Tarih, doğa, kültür kavramlarıyla tanışan öğrenciler yaşadıkları zaman ve ortam içindeki farklılıklara uyum sağlama becerisi geliştirirler.

 

Bölümün amacı: Atatürk ilke ve inkılaplarını benimsemiş, demokrasiye, insan hak ve özgürlüklerine duyarlı, sorgulayan, araştıran, öğrendiklerini etkili bir biçimde ve yerinde kullanabilen, dünya ve Türkiye ile ilgili gelişmeleri edindiği bilgilerle değerlendirebilen, olaylar arasında neden-sonuç ilişkileri kurabilen, zamanını iyi kullanan, çalışma disiplini olan ve yaratıcılığı gelişmiş bireyler yetiştirmektir.
 

 

HEDEFLER

Sosyal Bilgiler Programı ile öğrencilerin aşağıdaki bilgi ve becerileri edinmeleri hedeflenir;

 

• İnsan ve toplum hayatının sürekli bir gelişme ve değişme olduğunu benimseyerek yaşadığı zaman ve ortam içindeki farklılıklara uyum sağlamak,

• Geçmişi analiz ederek anlamak; bugünü ve çağdaş yaşamı geçmişe dayalı olarak açıklayabilmek,

• Çalışma, öğrenme, sorun çözme ve karar verme becerilerini geliştirmek; bunları yaparken yaratıcı olabilmek,

• Vatandaşlık sorumluluklarını bilmek ve üstlenmek,

• Çevreyi tanımak, tarih, çevre, doğa ve kültür bilincine sahip olmak,

• Kişilik gelişimi, insan ilişkileri, toplumsal sorumluluk, değişim ve yaşam ile başa çıkma alanlarında yeterlilik kazanmak,

• Özgür düşünce, hoşgörü, eleştirel bakış ve sorgulamanın birlikte varolabileceği bilincine sahip olmak.

 

ETKİNLİKLER

 

‘’TARİHİ SEV ÜLKENİ TANIT’’PROJESİ

Her yıl İstanbul veya ülkemizin tarihi ve kültürel değerlere sahip merkezlerinde öğrencilerimiz turistlere gönüllü rehberlik yaparak, ülke tanıtımına katkı sağlar. Kendi kültürünü tanıtır ve başka kültürleri tanıma imkanı bulur. Aynı zamanda sosyalleşme ve yabancı dilleri kullanmaları konusunda kendilerini geliştirirler.

 

PANORAMA 1453 TARİH MÜZESİ GEZİSİ

7. sınıf öğrencilerimizle her yıl İstanbul’un fethini üç boyutlu panoramik olarak gösteren PANORAMA 1453 TARİH MÜZESİ’NE gezi düzenlenir.

 

İSTANBUL ARKEOLOJİ MÜZESİ GEZİSİ

6.sınıf öğrencilerimizle her yıl İlkçağ medeniyetlerine ait eserleri incelemek için İSTANBUL ARKEOLOJİ MÜZESİ’NE gezi düzenlenir.

 

GENEL KÜLTÜR VE BİLGİ YARIŞMALARI

5.6.7. ve 8.sınıf seviyelerinde geleneksel olarak her yıl öğrencilerimizin kıyasıya yarıştığı ve büyük keyif aldığı Genel Kültür ve Bilgi yarışmaları düzenlenir.

 

SOSYAL BİLİMLER PROJE YARIŞMALARI

Her yıl 5. 6.ve 7. sınıf seviyelerinde ulusal alanda düzenlenen farklı temalardaki Sosyal Bilimler proje yarışmalarına katılım sağlanır. 

 

SEV TÜRKÇE SANAT VE SOSYAL FUAR/FESTİVALİ

Her yıl Üsküdar, Tarsus ve İzmir Sev okullarımızdan birinde düzenlenen Sosyal Bilimler şenliğine proje ve çalışmalarımızla katılım düzenlenir.

 

GEÇMİŞE YOLCULUK SOSYAL BİLGİLER KULÜBÜ

Tüm sınıf seviyelerimizde tarihi öğrenmek, farklı proje ve çalışmalar yapmak için Geçmişe Yolculuk kulübümüz tüm öğrencilerimize Sosyal Bilimleri sevdirmeyi amaçlar.

 

SOSYAL YARDIM VE DAYANIŞMA FAALİYETLERİ

Her yıl tüm öğrenci ve velilerimizin katılımıyla ekonomik sıkıntı içerisindeki kardeş okul ve öğrencilerine kitap, kırtasiye, giyim v.b. yardımlar yapılarak öğrencilerimizin sosyal yardımlaşma duyguları güçlendirilir.