Bugün yarına doğru dünle beslenerek yol alır.”

 

Bertolt Brecht (Alman oyun yazarı, şair)

 

Sosyal Bilgiler Bölümü’nün misyonu; Atatürk ilke ve inkılaplarını benimsemiş, demokrasiye, insan hak ve özgürlüklerine duyarlı, sorgulayan, araştıran, öğrendiklerini etkili bir biçimde ve yerinde kullanabilen, dünya ve Türkiye ile ilgili gelişmeleri edindiği bilgilerle değerlendirebilen bireyler yetiştirmektir.

Sosyal Bilgiler Bölümü, olaylar arasında neden-sonuç ilişkileri kurabilen, zamanını iyi kullanan, kültürel değerleri ve farklı ulusların kültürlerini tanıyan onlara karşı saygılı olan, yaratıcılığı gelişmiş, dünya vatandaşı olacak öğrenciler kazandırmayı hedefler. Dünyadaki gelişmeleri yakından takip eden ve insanlar üzerindeki etkilerini araştıran, dünyadaki tüm insanların haklarını bilen ve geçmişten günümüze var olan kültürleri öğrenerek farklı kültürlere saygı gösteren bireyler yetiştirmeyi hedefler.

Bu amaçlar doğrultusunda; Sosyal Bilgiler MEB müfredatına uymakla birlikte, Kültürel Antropoloji gibi dersler ve ‘’Tarihi Sev Ülkeni Tanıt’ ’ve ‘’Ülkeni Sev Dünyaya Tanıt ‘’gibi ulusal ve uluslararası projelerle farklı ulusların sosyo-kültürel özelliklerini tanımak, dünya vatandaşlarıyla ortak çalışma yapmak, sosyal yardımlaşma çalışmaları ile toplumsal desteği geliştirme gibi faaliyetlerde bulunmaktadır.

 

HEDEFLER

Sosyal Bilgiler Programı ile öğrencilerin aşağıdaki bilgi ve becerileri edinmeleri hedeflenir;

• İnsan ve toplum hayatının sürekli bir gelişme ve değişme olduğunu benimseyerek yaşadığı zaman ve ortam içindeki farklılıklara uyum sağlamak,

• Geçmişi analiz ederek anlamak; bugünü ve çağdaş yaşamı geçmişe dayalı olarak açıklayabilmek,

• Çalışma, öğrenme, sorun çözme ve karar verme becerilerini geliştirmek; bunları yaparken yaratıcı olabilmek,

• Vatandaşlık sorumluluklarını bilmek ve üstlenmek,

• Çevreyi tanımak, tarih, çevre, doğa ve kültür bilincine sahip olmak,

• Kişilik gelişimi, insan ilişkileri, toplumsal sorumluluk, değişim ve yaşam ile başa çıkma alanlarında yeterlilik kazanmak,

• Özgür düşünce, hoşgörü, eleştirel bakış ve sorgulamanın birlikte var olabileceği bilincine sahip olmak.

 

YENİ DERSLER:

20.YÜZYIL DÜNYA SİYASİ TARİHİ:

8. sınıflarımıza için başlatılan 20. Yüzyıl Dünya Siyasî Tarihi dersi ile tüm dünyada cereyan eden 20. yüzyılın en önemli siyasî ve sosyal olaylarını/liderlerini derli toplu ve kronolojik olarak ele almak hedeflenmektedir. 

KÜLTÜREL ANTROPOLOJİ:     

7. sınıflarımız için başlatılan Kültürel Antropoloji dersi ile  öğrencilerimizin insanlıkla ilgili küresel bir bakış açısı kazanabilmelerini sağlamak, gittikçe karmaşıklaşıp birbirine bağlı hale gelen dünyayı anlamlandırmalarına, bu dünya içerisinde kendi yerlerini algılamalarına ve kültürlerin içiçe geçmiş ağları arasında yollarını bulmak için gerekli bilgi ve beceri birikimini kazanmalarına yardımcı olması hedeflenmiştir.  

 

ETKİNLİKLER

 

‘’TARİHİ SEV ÜLKENİ TANIT’’PROJESİ

Her yıl İstanbul veya ülkemizin tarihi ve kültürel değerlere sahip merkezlerinde öğrencilerimiz turistlere gönüllü rehberlik yaparak, ülke tanıtımına katkı sağlar. Kendi kültürünü tanıtır ve başka kültürleri tanıma imkanı bulur. Aynı zamanda sosyalleşme ve yabancı dilleri kullanmaları konusunda kendilerini geliştirirler.

 

PANORAMA 1453 TARİH MÜZESİ GEZİSİ

7. sınıf öğrencilerimizle her yıl İstanbul’un fethini üç boyutlu panoramik olarak gösteren PANORAMA 1453 TARİH MÜZESİ’NE gezi düzenlenir.

 

İSTANBUL ARKEOLOJİ MÜZESİ GEZİSİ

6.sınıf öğrencilerimizle her yıl İlkçağ medeniyetlerine ait eserleri incelemek için İSTANBUL ARKEOLOJİ MÜZESİ’NE gezi düzenlenir.

 

GENEL KÜLTÜR VE BİLGİ YARIŞMALARI

5.6.7. ve 8.sınıf seviyelerinde geleneksel olarak her yıl öğrencilerimizin kıyasıya yarıştığı ve büyük keyif aldığı Genel Kültür ve Bilgi yarışmaları düzenlenir.

 

SOSYAL BİLİMLER PROJE YARIŞMALARI

Her yıl 5. 6. ve 7. sınıf seviyelerinde ulusal alanda düzenlenen farklı temalardaki Sosyal Bilimler proje yarışmalarına katılım sağlanır. 

 

SEV TÜRKÇE SANAT VE SOSYAL FUAR/FESTİVALİ

Her yıl Üsküdar, Tarsus ve İzmir SEV İlköğretim Kurumları'ndan birinde düzenlenen Sosyal Bilimler şenliğine proje ve çalışmalarımızla katılım düzenlenir.

 

ŞEHİR VE KÜLTÜR KULÜBÜ

Sosyal Bilgiler Bölümü’nün açtığı Şehir ve Kültür Kulübü'nde, dünyada ve ülkemizdeki şehirlerin ön plana çıkan tarihi ve kültürel öğelerini aktarıp ve daha sonra bu şehirlere ait önemli bir eserin maketi yapılmaktadır. Hem eğlenerek hem öğrenerek öğrencilerimizin tarihi ve kültürel anlamda bilgileri geliştirilir.