" Demokrasi fikri daima yükselen bir denizi andırmaktadır. On dokuzuncu yüzyıldan itibaren de demokrasi fikri mukavemet edilemez bir kuvvet ve cereyan hâlini almıştır.”

 

 Mustafa Kemal Atatürk

 

Öğrenci Birliği, küçük yaştan itibaren katılımcılığı desteklemeye; görev ve sorumluluk bilincinin, demokrasi anlayışının gelişmesine ve yerleşmesine hizmet eder.

 

Öğretim yılı başında 8. sınıflardan okul başkanı ve 5. sınıflardan başkan yardımcısı olmak üzere iki öğrenci seçimle iş başına gelir. Seçim öncesi adaylar bir hafta süreyle propaganda çalışması yaparlar. Yapılan demokratik seçimle öğrenci birliği başkanı ve yardımcısı belirlenir.

 

Öğrenci birliği başkanı, öğrencilerden ve öğrenci kurulundan gelen istek ve önerileri okul idaresine iletir. Sorunların çözümü için yardımcı olurlar.

 

Okuldaki öğrenci kurulları için her sınıf seviyesinden birer sınıf temsilcisi seçilir. Bu sınıf temsilcileri okul öğrenci birliği başkanlığında her ay toplanarak öğrenci sorunlarını ve isteklerini görüşürler.

 

Okul öğrenci meclisi çalışmalarında aktif rol alarak bu sürece ortak olan öğrencilerimizde, yerleşik demokrasi bilinci oluşturmayı, hoşgörü ve çoğulculuk farkındalıklarını geliştirmeyi, seçme, seçilme ve oy kullanma kültürünü kazandırmayı hedeflemekteyiz.

 

Gelecek nesilleri oluşturacak bireyler olan öğrencilerimizin toplumumuzda özgür ve demokratik toplum düzenini gerçekleştirebilmeleri, bu düzeni sürdürebilmeleri aynı zamanda bilgili bir yurttaş olma bilincinin yanında aşağıdaki beceri ve tutumları da edinmelerini amaçlamaktayız.

 

Bu tutum ve beceriler:

 • Eleştirel düşünebilme
 • Üretken olabilme
 • Sorgulayan bireyler olabilme
 • Problem çözebilme
 • Bilgi kaynaklarına ulaşma ve bilgiyi kullanabilme
 • Katılımcı olabilme
 • İletişim kurabilme
 • İş birliği ve takım çalışması yapabilme
 • Tartışma ve uzlaşma kültürünü kazanabilme
 • Liderlik becerilerini geliştirebilme
 • Kamuoyu oluşturabilme

Demokrasi kültürünü temel alarak bu tutum ve becerileri davranışa geçirmek adına okulumuzda Öğrenci Meclisi Başkanlık seçim heyecanı yaşanır.  Öğrencilerimiz seçim sürecini öncelikle sınıf temsilcilerinin seçilmesi, başkan adaylarının açıklanması, tanıtım propagandalarının adil bir biçimde yapılması, seçim yasaklarının başlaması ve seçime gidilmesi şeklinde yaşar.  En fazla oyu alan adayın okul toplumuna ilanı ile seçim süreci tamamlanır.

Süreç, okul başkanının sınıf temsilcileri ve okul yönetimi ile birlikte hareket ederek planlı ve gündemli toplantılar yapması, çeşitli projelerde yer alması ile eğitim öğretim yılı boyunca devam eder.