“Gerçek demokrasi eşitliği kabul etmek değil, eşit kılmaktır.”

 

Gambetta (Fransız siyasetçi)

 

Öğrenci Birliği, küçük yaştan itibaren katılımcılığı desteklemeye; görev ve sorumluluk bilincinin, demokrasi anlayışının gelişmesine ve yerleşmesine hizmet eder.

 

Öğretim yılı başında 8. sınıflardan okul başkanı ve 5. sınıflardan başkan yardımcısı olmak üzere iki öğrenci seçimle iş başına gelir. Seçim öncesi adaylar bir hafta süreyle propaganda çalışması yaparlar. Yapılan demokratik seçimle öğrenci birliği başkanı ve yardımcısı belirlenir.

 

Öğrenci birliği başkanı, öğrencilerden ve öğrenci kurulundan gelen istek ve önerileri okul idaresine iletir. Sorunların çözümü için yardımcı olurlar.

 

Okuldaki öğrenci kurulları için her sınıf seviyesinden birer sınıf temsilcisi seçilir. Bu sınıf temsilcileri okul öğrenci birliği başkanlığında her ay toplanarak öğrenci sorunlarını ve isteklerini görüşürler.