“Müzik hayatın neşesi, ruhu, sevinci ve her şeyidir.”

“Müzik, yαşαmın bir pαrçαsı değil kendisidir. Yαni ‘Hαyαt müziktir.’ Müzik ile αlαkαsı olαn tek vαrlık, insαndır. Müziksiz bir hαyαt dα zαten mevcut değildir.”      

                                                                                                         Mustafa Kemal Atatürk

 

 

Dünyayı görmeden önce işitmeye başlarız. Bebeklikten itibaren ritim ve hareket becerilerimizi geliştirebilmek için de sese ihtiyaç duyarız. İlerleyen yaşlarımızda kültürel ve sanatsal anlamıyla keşfederiz müziği. Hatta yetenekli ve ilgili isek tüm hayatımızı müzik üzerine kurabiliriz.

 

Herkesin kendi içinde hissettiği ve söylediği bir melodisi vardır. Bu melodileri okulumuzda hayata geçirebilir, kendi müziğinizi yaratabilir ve paylaşabilirsiniz. Özel Üsküdar SEV Ortaokulu’nda öğrenciler bireysel yaratıcılıklarını ve grup ruhunu güven ortamı içinde senfoniye dönüştürmektedir.

 

Okulumuzda müziğin yaşamda dil ve temel bilimler gibi etkili bir araç olduğu bilinci ile hareket edilir. Çocukların kendi iç sesleri ve evrensel kültürlerle iletişim kurmalarını sağlayacak müzik dilini en yetkin şekilde konuşabilmelerini sağlayacak bir program uygulanır.

 

Müzik programı ile öğrencilerin aşağıdaki bilgi ve becerileri edinmeleri hedeflenir:

 

• Atatürk’ün sanata ve müziğe verdiği önemi kavrayabilen öğrenciler yetiştirmek.

• Müzik yoluyla anlatım güçlerini ve yaratıcılıklarını geliştirmek.

• Yetenek ve yaş seviyeleri doğrultusunda kendi çevrelerinden başlayan ve gittikçe gelişen tek ve çok sesli değeri olan şarkı, türkü ve marş dağarcığı kazandırmak.

• Nota okuma yazma; solfej, müzik işaretleri gibi temel kavramları öğrenmek,

• Duyma, dinleme, sesini kullanma yeteneği geliştirmek,

• Ritim ve hareketle, ses ve beden uyumunu tanımak,

• İlgi ve yeteneğine uygun bir branş enstrümanı seçerek 8. sınıf sonuna kadar doğru teknik ve eğitimle kendini geliştirmek,

• Ulusal ve evrensel müzik türlerini, eserlerini ve bestecilerini tanımak,

• Bir müzik eserinin bestecisini ve hayatını inceleyerek müziğin özgünlüğünü kavramak,

• Müzik yoluyla duygularını ifade edebilmek,

• Grup çalışmalarında müziğin bir dil olarak kullanımına tanık olmak,

• Müzikte teknolojik araçlardan yararlanmak,

• Yarattığı ya da seslendirdiği bir müzik eserini sunarak performans deneyimi edinmek

• Müziği yaşam tarzı haline getirmek.

 

Hedefimiz, sanata ve sanatçıya değer veren çağdaş bir toplumun altyapısını oluşturmak, öğrencilerimizi müzik alanındaki ilgi ve becerilerine göre geliştirip yönlendirmek, bir müzik çalgısı çalma, nitelikli müzik dinleme becerisi ve alışkanlığı kazandırmak, öğrencilerin sosyalleşmelerini sağlayan çalışma ortamları (korolar, orkestralar ve müzik grupları) yaratarak müziği bir yaşam tarzı haline getirmektir.

 

5,6,7 ve 8.sınıflarımız müzik derslerimizde öğrencilerimiz geçmiş senelerde başladıkları temel branş enstrüman derslerine (Piyano, Keman, Gitar) devam ederler. Ulusal ve evrensel tek ve çok sesli müzikler üzerine incelemeye yönelik araştırmalar ve enstrümanlarıyla sunumlar yaparlar.

 

Öğrencilerimizin üretkenlikleri ve yaratıcılıkları bu sınıflarda esastır. Seviyelerine uygun eserler ile geniş bir yelpazede repertuar kazanmaları sağlanır.

 

Okulumuz Koro ve Orkestra çalışmalarına katılırlar. Modern teknolojiden faydalanarak ulusal ve evrensel müzik tarihi hakkında araştırmalar ve çalışmalar yaparak, dönemlere ait önemli bestecileri tanır ve eserleri hakkında bilgi sahibi olurlar.

 

Sanat ile ilgili her türlü yeniliği takip eder, farklı kültürlerden derlenmiş çeşitli koral eserleri repertuarlarına katarak, melodik ve ritmik enstrümanların kullanımları hakkında bilgi sahibi olurlar.

Modern teknolojiden faydalanarak ulusal ve evrensel müzik tarihi hakkında araştırmalar ve çalışmalar yaparak, dönemlere ait önemli bestecileri tanır ve eserleri hakkında bilgi sahibi olurlar. Okul sonrası yapılan Gitar Orkestrası, Keman orkestrası ve Okul Korosu çalışmalarıyla da dünya müziklerinden popüler eserler üzerinde çalışırlar.

Sanatla ilgili her türlü yeniliği, konser ve etkinlikleri takip ederler.

 

Geleneksel olarak her yıl keman, gitar ve piyano branş öğrencilerimizin büyük bir titizlik ve profesyonellikle hazırladıkları sene sonu konserleri, izleyiciler için hem görsel hem de işitsel bir şölen yaşatmaktadır.