“Doğadaki herşey matematiktir, dünya üzerindeki herşey matematikle açıklanabilir.”

 

Matematik, bilimi, doğayı, sanatı, sporu, yani hayata dair her şeyi anlamayı kolaylaştırır. Üstelik matematik düşünüldüğü gibi sadece belli bir grup insanın başarılı olduğu zor bir dal değildir. Yeter ki matematiğin anlaşılması güç, asık suratlı ve korkulacak bir disiplin olduğu fikrini çocuklardan uzaklaştırın.

 

HEDEFLER

Matematik bilmek, bilişimi, sanatı, sporu yani hayata dair her konuyu anlamayı kolaylaştırır. Matematik, asık yüzlü korkulacak bir disiplin olmaktan çok, yaşamı çözmenize yarayacak bir yoldur. Okulumuzda, öğrencilerimize aşılamaya çalıştığımız da bu olgudur. Salt bilgi değildir.

 

Üsküdar SEV Ortaokulu matematik programı ezbercilikten uzak, öğrencilerin analitik düşünce sistemini ve mantığı kullanabilmesini, onların yaşamın içindeki matematiği keşfetmesini sağlayacak şekilde hazırlanmıştır.

 

PROGRAM

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından belirlenen 5, 6,7 ve 8 sınıf Matematik müfredatına uygun hazırlanan program, etkinlikler ve materyaller ile zenginleştirerek uygulanır.

 

Ders notlarında Pass Teoremine, smartboard, ipad etkinliklerine ve yaşam ile bağlantılı örneklere yer verilir. Geometri konularında Cabri 3D programı kullanılarak öğrencilerin geometrik bakış açısı geliştirilir.

 

 

YARIŞMA ve ETKİNLİKLER

 

SEV Matematik Yarışması

SEV Vakfının SEV Ortaokulları arasında düzenlediği geleneksel SEV Matematik yarışmasına 5. ve 8. sınıf öğrencilerinden oluşan onar kişilik takımlarımızla katılılıyoruz.

 

Gauss Mathematics Contest

Kanada Waterloo Üniversitesi tarafından düzenlenen yarışmaya istekli 7. ve 8. sınıf öğrencileri arasından belirlenen 20’şer kişi katılır. Seçilen öğrenciler yapılan çalışmaların ardından Mayıs ayında okul içinde uygulanan sınava katılırlar.

 

Math Without Borders

Bulgaristan tarafından düzenlenen uluslararası yarışmaya istekli 5,6,7 ve 8. sınıf öğrencileri arasından belirlenen  5’er kişi katılır. Seçilen öğrenciler yapılan çalışmaların ardından sonbahar, kış, ilkbahar ve final aşamalarına okul içinde uygulanan sınavlar ile  katılırlar.

 

Destination Imagination

Destination Imagination, dünyanın en büyük yaratıcı düşünme ve proje geliştirme organizasyonudur. Amacı yaratıcı düşünmeyi, teknik ve artistik becerileri ve takım halinde çalışma yetisini geliştirmek olan organizasyonda öğrencilerimiz kendi yaş gruplarında, Team Challenge ve Instant Challenge olmak üzere iki farklı kategoride yarışırlar. 

 

Matematik Panosu

Her Pazartesi Matematik panomuzda yeni bir “Haftanın Zorlu Görevi” öğrencilerimizi beklemektedir. Öğrencilerimizin bu zorlu görevi tamamlamak için Cuma gününe kadar zamanı olmakla beraber hafta ortasında verilen “İpucu” cevaba ulaşmak küçük bir yardıma ihtiyacı olan öğrencilerimizi de sürece katmayı amaçlamaktadır. Bu zorlu görevler ile öğrencilerimizde matematiğe dair merak uyandırmayı, onları eğlendirmeyi, şaşırtmayı ve Matematik dersinde öğrenilen konuların günlük hayatta ne kadar da gerekli olduğu konusunda farkındalık yaratmayı amaçlamaktayız.

Yıl içerisinde düzenlenen ulusal ve uluslararası yarışma, etkinlik ve sergileri takip ederek öğrencilerimizin katılımını sağlamaktayız.