"Bir millette okumaya rağbet umumileşmedikçe gaflet ve gafletten doğacak felaket azalamaz."

MUSTAFA KEMAL ATATÜRK

 

Medya Merkezimiz;  öğrencilerimiz,  eğitim kadromuz ve okulumuzdaki tüm bölümlere hizmet vermektedir.

Kolleksiyonumuz  Follett Destiny otomasyon programı kullanılarak düzenlenmektedir. Sistemimiz  internet üzerinden bütün kullanıcılarımızın erişimine açıktır. Kullanıcı bilgisayarlarının tümü okulun bilgisayar ağına ve internetine bağlıdır. Medya Merkezimizde  teknolojik donanıma sahip bir dersliğimiz ve bilgisayar laboratuvarımız bulunmaktadır.

Koleksiyonmuz zengin olup, yeni, kaliteli  yayınlarla sürekli güncellenmektedir. Dermemizi  İngilizce ve Türkçe kitaplar,  başvuru kaynakları,  süreli yayınlar ve elektronik kaynaklar oluşturmaktadır. Ayrıca ikinci  yabancı dil öğrenimlerini desteklemek amacıyla bu dillerde kitaplarımız da bulunmaktadır.

Okulumuzun eğitim ve öğretim programı içinde yer alan “Kütüphane Dersleri”, sadece kütüphane ziyaretleri ve kitap alışverişi ile sınırlı kalmayıp, öğrencilerimize kütüphane eğitimi kazandırmak üzere geliştirilmiştir.

Medya Merkezimiz, gelişen teknoloji çağında öğrencilerimizin bilgiye hızlı ve verimli bir şekilde ulaşmalarını sağlayarak, bireysel okuma alışkanlığı ve zevkini geliştirmeyi amaç edinmektedir. Bunun yanında yaşam  boyu okuyan, araştıran,  sorgulayan,  eleştirel bakabilen, bilgi okuryazarlığı yeteneğini kazanmış, donanımlı bireyler yetiştirilmesine katkıda bulunmaktadır.