“Dil, yapılması için herkesin bir taş koyduğu bir şehirdir.”

 

R. W. Emerson (ABD'li şair)

Yeryüzünde binyıllar boyunca kültürel ve ticari ilişki içindeki toplumlar metalarla birlikte dillerini ve düşüncelerini de takas ettiler. Böylece insanlık büyük ve çok değerli bir bilgi hazinesine sahip oldu. Bugün birbirimizi daha kolay anladığımız bir çağda yaşıyoruz, bu zengin kaynaktan yararlanabilmek için daha donanımlıyız. İngilizce gibi dünyanın anadili sayılacak bir dilin yaygınlaşması da doğal bir sonuç belki.

 

Üsküdar SEV Ortaokulu'nda İngilizce yabancı değil, ortak dil anlayışıyla ele alınır. Öğrencilerimizin eğitim ve yaşamlarının devamında İngilizce'yi ana dilleri kadar iyi kullanmalarını hedefleriz.

 

HEDEFLER

Üsküdar  SEV Ortaokulu İngilizce Bölümü’nün hedefi,  toplamda dokuz yıl süren  anaokulu ve ilköğretim süresince Milli Eğitim Bakanlığı’nın yöntem ve politikaları doğrultusunda akademik ve sosyal amaçlı kullanımlara yönelik İngilizce’yi doğru ve akıcı şekilde kullanmalarına olanak sağlamaktır.

Bu hedef doğrultusunda geliştirilen programımızda  sistematik bir yöntem izlenerek İngilizce’de mükemmelleşme hedeflenmektedir. Bu amaçla  edebi metinler ve İngilizce’nin yoğun olarak kullanıldığı ortamlar  aracılığı  ile  öğrencilere gerek pratiğini geliştirme gerekse çeşitli  metodlarla  öğrenmeyi sağlama imkanı sunulmaktadır.

Derslerimiz, öğrencilerin interaktif olarak derse dahil olması ile eğitimleri sırasında öğrenmeyi olumlu bir davranış haline dönüştürmeyi başarmaktır. Öğrenciler, yaratıcılık ile hayal güçlerini kullanarak  farklı bakış açılarıyla konuyu  ele alır ve arkadaşları ile işbirliği içinde  görevlerini yerine getirmeye cesaretlendirilirler. Ayrıca, öğrencilerin temel  MS Office  ile bilgi teknolojilerini kullanmada yetkin olmaları sağlanmaktadır.

 

ÖNEMLİ OKUL ETKİNLİKLERİ

Cadılar Bayramı Dans Partisi

Her ekim ayında hayaletler, cinler ve cadılar okulun yıllık Cadılar Bayramı Dans Partisi için Üsküdar SEV Kampüsü’ne iner. Derslerde öğretmenler korku hikayeleri anlatır, resim derslerinde ürkütücü süslemeler yapılır ve tüm öğrencilere online bir anket yapılarak en sevdikleri pop şarkıları araştırılır. Son olarak, belirlenen saatte öğrenciler ürkütücü kostümlerini giyerek okulun spor salonunda buluşur. Okulumuzun DJ’i en popüler şarkıları çalar ve herkes seçilmiş olan bu pop şarkıları eşliğinde dans eder. Aralarda, öğrenciler pizza yer, çeşitli oyunlar oynar ve yüzlerini boyatır; eğer cesaretleri varsa fallarına baktırır. Parti bitiminde herkes çok yorgun bir halde, bir sonraki yılın Cadılar Bayramı Dans Partisi’ni heyecanla beklemeye başlar.

Kış Festivali

Üsküdar SEV’de her yıl kış festivali düzenlenir. Bu organizasyon, kış aylarının sembolü olan kar ve buzu karşılama kutlamasıdır. Her yıl 5. ve 6.sınıf öğrencileri haiku, cinquain, diamante ve lirik gibi şiir formları kullanarak kış mevsimiyle ilgili şiirler yazar, şiirlerini dekore eder ve sergilerler. En başarılı şiirler öğretmenler tarafından aday gösterilir ve tüm İngilizce bölümü tarafından değerlendirilir. Ödüle layık görülen öğrenciler Kış Festivali töreninde ödüllendirilir ve genç şairlerimiz şiirlerini sahnede okurlar.

Kış Festivali töreninde, aynı zamanda 5 ve 6. sınıfların “spelling bee” finalleri yapılır. Her yıl kasım ayında, tüm sınıflara uzun kelime listeleri verilir ve bu kelimeleri özenle çalışmaları istenir. Ardından, her sınıf için “spelling bee” yarışması düzenlenir. Sınıf birincileri Kış Festivali kapsamında düzenlenen “spelling bee” finallerinde yarışır.  Sınıf arkadaşları, sahnede sınıflarını temsil eden arkadaşlarını heyecanla destekler.

Kış Festivali’ni zirve noktasına çıkaran aktivite drama öğretmenimiz tarafından sahneye konulan tiyatro gösterisidir.

 

Aktiviteler

ISTA
ISTA (International Schools’ Theatre Assosiation) (Uluslararası Okullar Tiyatro Birliği), değişik ülkelerde bulunan tüm Uluslararası Amerikan Okulları'nın tiyatro birliğidir.
ISTA her yıl farklı ülkelerde, farklı zamanlarda, değişik yaş grupları için; ilköğretim, ortaokul, lise seviyelerinde, uluslararası okullarda festivaller düzenleyerek  gerek öğrencilerin, gerek ise öğretmenlerin uluslararası tiyatro eğitimi konusunda en iyi  deneyimleri kazanmalarını sağlar.  Bunun yanı sıra internet üzerinden de kaynak ve destek sağlamaya devam eder.    http://www.ista.co.uk/ adresinden ISTA’nın websitesine ulaşılabilir.

JMUN

JMUN’in ana hedefleri öğrencilerin İngilizce yazma ve konuşma becerilerini geliştirerek, onları Birleşmiş Milletler ’in ele almaya çalıştığı geniş konuları tartışmak için yararlı becerilerle donatmaktır. Ayrıca, öğrencilerimizin ileriki MUN ( Model Birleşmiş Milletler) konferanslarında geleceğin delegeleri olmalarına da yardımcı olmaktır.


Öğrenciler güncel olaylar, coğrafya, Birleşmiş Milletler geçmişi ve araştırma ve yazma yetenekleri hakkındaki bilgilerini test eden ortak bir sınavla seçilir. Öğrenciler İzmir ve Tarsus'ta iki yurt içi konferansa ve Paris'te uluslararası bir konferansa katılırlar. Konferanslar, öğrencileri lisede devam edecekleri MUN ( Model Birleşmiş Milletler) programlarına hazırlar.

 

7.Sınıflar Humanities Dersi

Beşeri bilimler; içinde tarih, edebiyat, dil, felsefe, görsel sanatlar ve sosyal bilimleri de kapsayan bir ders olarak tasarlanmıştır. Eleştirel düşünme, yaratıcılık ve bireyin toplumdaki hakları ve sorumlulukları üzerinde durulacaktır. Öğrenciler, insan davranışlarını, isteklerini ve ideallerini keşfedecekler. Ahlak ve değer konuları ele alınarak, insan olmanın ne demek olduğu incelenecektir.

Dersin amacı, öğrencilerin genel kültürlerini artırarak, eleştirel ve analitik düşünmelerini sağlamak ve onların bir bütün olarak gelişmeleri desteklemek için yorum ve iletişim becerilerini ilerletmektir.

 

8.Sınıflar Humanities Dersi

Beşeri Bilimler olarak tercüme edilen dersimiz kendi varlığımız, çevremizle kurduğumuz bağlar, farklı ifade biçimlerimiz üzerinde duracaktır. Bu amaçlar doğrultusunda bazı temalar bize eşlik edecek. Bunlar kimlik ve aidiyet, Gotik eserlerle insanlığın bilinmeyenle sınavı, Görsel Sanatlar, İkna yöntemleri ile Reklamcılık ve Gelecek ne getirecek isimli başlıklarımız olacaktır.

Amacımız, öğrenci grubumuzla beraber  kendimizi daha iyi tanımak, bakış açımızı  genişletmek, yetenek ve becerilerimiz hakkında özgüven geliştirerek geleceğe hazır hale gelmek ve lise yıllarına daha çok sorumluluk alabilen işbirlikçi bir grup yetiştirmektir.