"İnsanlar olgunlaşmak için bazı şeylere muhtaçtır. Bir millet ki resim yapmaz, bir millet ki heykel yapmaz, bir millet ki fennin gerektirdiği şeyleri yapmaz; itiraf etmeli ki o milletin ilerleme yolunda yeri yoktur. "

                                                                                                                                                                                                                            Mustafa Kemal Atatürk

 

Sanat, insana hem kendisiyle hem de diğerleriyle barışık yaşaması için olağanüstü duyumlar ve fırsatlar sunarken bir yandan da ilkel duyguların, ehlileştirilmesine ve yüceltilmesine de imkanlar sağlar. Sanatla ilgilenen kişilerin algıları genişler, bilinç düzeyleri yükselir.

 

Sanatın yaşamı anlamlı hale getirme, içsel doyumu karşılama, iç zenginliği çoğaltma yanında insanları ve toplumu eğitme işlevi de vardır. Bu işlev, kişinin ruhsal dünyasının kendiliğinden zenginleşmesini sağlamaya yönelik olarak ortaya çıkar. Bu anlamda da sanat, daha çok kendini anlayanı eğitir. Anlamak ise küçük yaşlardan başlayarak sanatla ilgili olmayı gerektirir.

 

İnsan sanat aracılığıyla kültürüne ulaşır, onu benimser ve saklar. Sanat ile ilgili olmak, çevreyi zenginleştirmenin, kendine güveni sağlamanın, estetik beğeni sahibi olmanın, empati yeteneğine kavuşmanın, ruhsal dinginliği bulabilmenin, sağlıklı kişilikler olarak yetişmenin, bu anlamda da duyarlı olmanın, insanca davranma ve insanca yaşama için çaba gösterme becerisi oluşturmanın da en etkin yoludur.

 

İki ve üç boyutlu çalışmaları içeren Görsel Sanatlar Programı ile öğrencilerin aşağıdaki bilgi ve becerileri edinmesi hedeflenir:

 

• Algılama, düşünme ve yaratıcı güçlerini geliştirme,

• İlgi ve yeteneklerini pekiştirme,

• Sanat yoluyla duygu ve düşüncelerini ifade edebilme,

• Yaşamın görsel unsurlarına yönelik farkındalığın artması,

• Sanat eserinin özgünlüğünü kavrama,

• Sanatın yaşamla ilişkisini yaşayarak öğrenme,

• El becerilerini geliştirme, sanatsal araç ve teknikleri kullanma,

• Grup çalışmalarıyla işbirliği yapma alışkanlığı kazanma.

 

ETKİNLİKLER

 

Görsel Sanatlar programında ele alınan konular ders dışı etkinlikler ve kulüp çalışmaları ile desteklenir:

 

• Öğrencilerimiz, yurtiçi ve yurtdışı resim yarışmalarına katılırlar.

• Sınıf seviyelerine göre müzelerdeki sergilere götürülür.

• Yurtiçine ve yurtdışına sanat turları düzenlenir.

• Bazı sanatçılar okula davet edilerek sanat söyleşileri düzenlenir.

• Sanat malzemeleri üreten / satan firmalarla uygulamalı etkinlikler düzenlenir.

• Okulumuzda seneye yaygın sosyal sorumluluk projeleriyle ilişkilendirilen etkinlikler düzenlenir.

• Her yılın sonunda Görsel Sanatlar Sergisi açılır.

• Sosyal sorumluluk projeleri çalışmalarına sene içinde yer verilir.

 

Art Club

Öğrencilerimizin hayal gücünü geliştirmek ve somut hale getirmek, el becerilerini ve yeteneklerini ortaya çıkartmak adına çalışmalar yaptığımız bir kulüptür. Öğrenci kulüpte İngilizce dilini aktif kullanır.

 

Sanat Kulübü:

Öğrencilerimiz bu kulüpte, görsel sanatların farklı alanlarını keşfederek, bireysel ya da beraberce üretip, ortaya çalışma çıkarmanın heyecanını yaşayacaklar. Ayrıca sanatçıların öz yaşamlarını araştırma, tanıma ve keşfetme şansı da yakalayacaklar.