“Her insan doğal olarak bilgiyi arzular.”

Aristo (Yunan düşünür)

 Fen Bilimleri dersinde öğrenciler Milli Eğitim müfredat  programının hedeflediği bilgileri alırken, fen bilimleri ilke ve metodlarıyla düşünme alışkanlığı geliştirirler. Bu düşünce tarzı, bilimsel bir konu üzerinde çalışılırken; beş duyunun, basit ve gelişmiş araç, gereçlerin yardımıyla gözlem, deney yapma, yorum yapıp sonuç çıkarma, çıkarılan sonucun başka gözlem ve olaylarda kullanılmasını sağlamaktadır.

 Fen eğitimi öğrencilerimize, kendilerini ve çevrelerini geliştiren, olumlu yönde değiştiren, ülkelerine ve insanlığa katkıda bulunan üretici bireyler olmalarını sağlar. Eğitim anlayışımızın temel amacı da budur.

 

 HEDEFLER

 

 Fen Bilimleri programıyla öğrencilerin aşağıdaki bilgi ve becerileri edinmeleri hedeflenir;

• Bilim ve teknoloji alanındaki gelişmelere merak ve ilgi duymak,

• Araştırma, sorgulama, bilgiye ulaşma, analiz edebilme becerileri geliştirmek ve günlük yaşama yansıtmak,

• Yaratıcı, yapıcı, eleştirel ve bilimsel düşüncenin önemini kavramak,

• Fen ve teknoloji okur yazarı olmak,

• Çevreci olmanın ve sağlıklı yaşamanın önemini kavramak,

• Deney yapma becerileri kazanmak,

• Bilgiyi paylaşan ve takım çalışmasına yatkın bireyler olmak.

 

PROGRAM

 

 5., 6., 7. ve 8. sınıflarda Fen Bilimleri Dersi sınıf ve laboratuvar ortamında çeşitli şema, model, bilgisayar ve laboratuvar araç ve gereçleri kullanılarak uygulanır ve öğrencilerimizin görsel, işitsel ve kinestetik olarak bu dersi en kolay ve kalıcı şekilde anlamalarına olanak sağlayarak Milli Eğitim müfredat programı çerçevesinde yürütülür. Her sınıf seviyesinde haftalık ders saatinin biri laboratuvarda split olarak yapılmaktadır.

 Ayrıca öğrencilerimiz, yabancı kaynakları kullanma ve sonraki eğitimlerinde de kendilerine yarar sağlanmak üzere yabancı dilde fen bilimleri terminolojisine hakim olacak şekilde yetiştirilir. Bunu sağlamak için  5. ve 6. Sınıflarda İngilizce fen ve İngilizce matematik dersleri yapılır.

 

ETKİNLİKLER

 

CERN GEZİSİ

 

 Her yıl 8. sınıflardan 20 öğrencilerimizle CERN (Avrupa Nükleer Araştırma Merkezi)'ne eğitim gezisi düzenliyoruz.

 

BİLİM SEMİNERİ

 

Fen Bilimleri Bölümü olarak her yıl, yaptıkları bilimsel çalışmalarla dünyada öne çıkan bilim insanlarını okulumuzda 7. ve 8.sınıf öğrencilerimizle buluşturuyoruz.

2017- Prof Dr. Mete Atatüre (Cambridge Üniversitesi Fizik Bölümü)

2016- Prof Dr. Feryal Özel (Arizona Üniversitesi Astronomi ve Fizik Bölümü ve NASA)

2015- Prof Dr Serkant Ali Çetin  (Bilgi Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi ve CERN)

          Prof Dr Erkcan Özcan (Boğaziçi Üniversitesi Fizik Bölümü ve CERN)

          Prof Dr Gökhan Ünel (CERN)

2014- Yard.Doç. Ahmet Akgiray (Özyeğin Üniversitesi ve NASA)     

    

UZAY KAMPI GEZİSİ

 

Her yıl İzmir Ege Serbest Bölgesi Gaziemir’de bulunan Uzay Kampı'na Fen Bilimleri dersi öğretmenlerimiz eşliğinde bir grup 7.sınıf öğrencisi ile gezi düzenlenir. İzmir, Tarsus ve Üsküdar SEV Okulları 7. sınıf öğrencilerini buluşturan etkinlik, 7.sınıfların müfredatında yer alan Uzay ünitesinin interaktif eğitimlerle zenginleştirilmesine olanak sağlar.

 

 ROBOT KULÜBÜ

 

 Robot Kulübü, yıl içindeki çalışmalarıyla her yıl Türkiye Turnuvası'nda SEV Üsküdar'ı temsil eder.  

 

SEV  BİLİM ŞENLİĞİ VE PROJE YARIŞMALARI

 

Üsküdar, İzmir ve Tarsus SEV okullarının katıldığı ve dönüşümlü olarak her üç okulda yapılan bilim şenliğinde öğrencilerimiz projelerini sergiler. Bilim Şenliği, proje üreten ve ziyaret eden öğrencilerin fen bilimlerine ilgi ve meraklarını körüklemenin yanında, bilimsel çalışmalar için motivasyon sağlar.

Diğer okulların düzenlediği proje yarışmalarına katılan öğrencilerimiz çok iyi dereceler elde etmektedir.