“Her insan doğal olarak bilgiyi arzular.”

Aristo (Yunan düşünür)

 Fen Bilimleri dersinde öğrenciler Milli Eğitim müfredat  programının hedeflediği bilgileri alırken, fen bilimleri ilke ve metotlarıyla düşünme alışkanlığı geliştirirler. Bu düşünce tarzı, bilimsel bir konu üzerinde çalışılırken; beş duyunun, basit ve gelişmiş araç, gereçlerin yardımıyla gözlem, deney yapma, yorum yapıp sonuç çıkarma, çıkarılan sonucun başka gözlem ve olaylarda kullanılmasını sağlamaktadır.

 Fen eğitimi öğrencilerimize, kendilerini ve çevrelerini geliştiren, olumlu yönde değiştiren, ülkelerine ve insanlığa katkıda bulunan üretici bireyler olmalarını sağlar. Eğitim anlayışımızın temel amacı da budur.

 

 HEDEFLER

 

 Fen Bilimleri programıyla öğrencilerin aşağıdaki bilgi ve becerileri edinmeleri hedeflenir;

Bütün bireylerin fen okuryazarı olarak yetişmesini amaçlayan Fen Bilimleri dersinin temel amaçları;

 • Astronomi, biyoloji, fizik, kimya, yer ve çevre bilimleri ile fen ve mühendislik uygulamaları hakkında temel bilgiler kazandırmak,
 • Doğanın keşfedilmesi ve insan-çevre arasındaki ilişkinin anlaşılması sürecinde, bilimsel süreç becerileri ve bilimsel araştırma yaklaşımını benimseyip bu alanlarda karşılaşılan sorunlara çözüm üretmek,
 • Birey, çevre ve toplum arasındaki karşılıklı etkileşimi fark ettirmek; toplum, ekonomi ve doğal kaynaklara ilişkin sürdürülebilir kalkınma bilincini geliştirmek,
 • Günlük yaşam sorunlarına ilişkin sorumluluk alınmasını ve bu sorunları çözmede fen bilimlerine ilişkin bilgi, bilimsel süreç becerileri ve diğer yaşam becerilerinin kullanılmasını sağlamak,
 • Fen bilimleri ile ilgili kariyer bilinci ve girişimcilik becerilerini geliştirmek
 • Bilim insanlarınca bilimsel bilginin nasıl oluşturulduğunu, oluşturulan bu bilginin geçtiği süreçleri ve yeni araştırmalarda nasıl kullanıldığını anlamaya yardımcı olmak,
 • Doğada ve yakın çevresinde meydana gelen olaylara ilişkin ilgi ve merak uyandırmak, tutum geliştirmek,
 • Bilimsel çalışmalarda güvenliğin önemini fark ettirerek güvenli çalışma bilinci oluşturmak,
 • Sosyobilimsel konuları kullanarak muhakeme yeteneği, bilimsel düşünme alışkanlıkları ve karar verme becerileri geliştirmek,
 • Evrensel ahlak değerleri, millî ve kültürel değerler ile bilimsel etik ilkelerinin benimsenmesini sağlamak. 

 

PROGRAM

 5., 6., 7. ve 8. sınıflarda fen bilimleri dersi kazanımlarının yanında bilimsel süreç becerilerini geliştirecek nitelikte dersler tasarlanır ve uygulanır. Derslerde, iPad ve Smart Board aracılığıyla pek çok konu ile ilgili uygulama kullanılarak soyut kavramların somutlaştırılması için kullanılır. Program tasarımı, geleceğin liderlerini yetiştirmenin bilinciyle küresel ve yerel ölçekte oluşan çevre, sağlık, gıda vb. problemlerin çözümü için fikir ve model üretmelerini sağlayacak şekilde oluşturulmaktadır. Ayrıca, farklı yeteneklere, öğrenme stillerine sahip öğrencileri kapsayacak şekilde derslerin işlenmesi amaçlanmaktadır.

Projeler

Ne İşime Yarayacak? Programı

Öğrencilerimizin fen bilimleri dersi konuları ile ilgili çoğu zaman kendilerine sordukları “Bu konu ne işime yarayacak?” sorusuna cevap oluşturacak uygulamaları kapsamaktadır. Beden Eğitimi bölümü ile birlikte yürütülen bu disiplinler arası çalışma öğrencilerin öğrendikleri her konunun doğada ve hayatta bir karşılığı olduğunu göstermektedir. Kimya alanındaki konularının, gıda ve yemek alanıyla; fizik alanındaki konuların, dalış alanıyla, Biyoloji alanındaki konuların sporcu sağlığı alanıyla kesişmesini sağlayarak sınıfın içine hayatı; hayatın içine sınıfı yerleştirmeyi hedeflemekteyiz.

 

STEM-Hood Projesi   

Öğrencilerimizin fen bilimleri dersi ve Design and Coding dersi kapsamında üretim ve problem çözümü temelli bir kardeşlik projesidir. Bu projede öğrencilerimiz, kodlama, programlama ve fen bilimleri dersinden aldıkları eğitimle bir problemin çözümüne hizmet edecek robotlar, makineler üretmeleri istenmektedir. Üretecekleri ürün için (Drone vb.) tüm araştırmaları yapıp gerekenleri tamamladıktan sonra, kardeş okulunda aynı ürünü üretmesini sağlayacak malzeme ve eğitimin verilmesi projesidir. Bu projede öğrencilerimiz sadece tüketim odaklı bir toplum anlayışından vazgeçmiyor; aynı zamanda kendi seviyedaşlarının da aynı eğitim ve imkanlara sahip olması için büyük bir özveri gösteriyorlar.

 

 

Geziler ve Etkinlikler

CERN GEZİSİ

 Evrenin ve bilimin sınırsızlığını anlamak için bilimdeki gelişmelerin hangi seviyeye geldiğini daha yakından görebilmek ve öğrencilerimize fen bilimleri alanında kariyer tohumları atabilmek için her yıl 8. sınıflardan 30 öğrencilerimizle CERN (Avrupa Nükleer Araştırma Merkezi)'ne eğitim gezisi düzenliyoruz.

 

BİLİM SEMİNERİ

 Öğrencilerimizi Fen bilimleri alanında kariyer yapmaya teşvik etmek amacıyla düzenlediğimiz diğer bir etkinlik de bilim seminerleridir.

“Ben başaramam, yapamam, o çözemediyse ben nasıl çözerim?” demeyip elini koca bir bilim taşının altına sokan kıymetli bilim insanlarımızı okulumuzda geçmişten bu yana ağırlamaya devam ettiğimiz etkinliklerdir.

Geçmişten bu yana dünyada adlarından büyük harflerle söz ettirmiş ve okulumuzda 7. ve 8.sınıf öğrencilerimizle buluşturduğumuz bilim insanlarımız aşağıdadır. Kendilerine yürekten teşekkür ediyoruz.

2017- Prof Dr. Mete Atatüre (Cambridge Üniversitesi Fizik Bölümü)

2016- Prof Dr. Feryal Özel (Arizona Üniversitesi Astronomi ve Fizik Bölümü ve NASA)

2015- Prof Dr Serkant Ali Çetin  (Bilgi Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi ve CERN)

          Prof Dr Erkcan Özcan (Boğaziçi Üniversitesi Fizik Bölümü ve CERN)

          Prof Dr Gökhan Ünel (CERN)

2014- Yard.Doç. Ahmet Akgiray (Özyeğin Üniversitesi ve NASA)     

    

UZAY KAMPI GEZİSİ

Her yıl İzmir Ege Serbest Bölgesi Gaziemir’de bulunan Uzay Kampı'na Fen Bilimleri dersi öğretmenlerimiz eşliğinde bir grup 7.sınıf öğrencisi ile gezi düzenlenmektedir. Öğrencilerimizin uzayın sınırlarını aştığı, astronomi alanındaki çalışmaları daha yakından görüp deneyimleme imkanı buldukları bu kamp, İzmir, Tarsus ve Üsküdar SEV Okulları 7. sınıf öğrencilerini bir araya getirmektedir.

 

 ROBOT Tasarım ve Programlama KULÜBÜ

 Gelişen teknoloji ile hayatımıza ufak adımlarla girmeye çalışan robotlar, geleceğin nesli olan öğrencilerimizin hayatlarının birer parçası olacaktır. Her alanda olduğu gibi geleceğin teknolojileri konusunda da öğrencilerimizin bir adım ileride olması, geleceğe liderlik edebilmesi ve küresel problemlere teknoloji odaklı çözümler sunabilmeleri için okullarımızda Lego Robotik Tasarım ve Programlama çalışmalarını yürütmekteyiz. Dersin temel amaçları;

 • Problem çözme becerisine
 • Özgüven sahibi
 • Küresel sorunlara, yerel sorunlar kadar duyarlı,
 • Takım halinde çalışabilen
 • 21. yy yetkinliklerine sahip
 • Analitik düşünen, sorgulayan
 • Algoritma geliştirip, programlama yapabilen
 • Mekanik tasarım ve inşa kurallarına hakim
 • Otomasyon oluşturan
 • Her alanda fark yaratan

bireylere yetiştirmeye katkı sağlamaktır.

 

Kulüp çalışmalarında, mekanik tasarım, Algoritmalar oluşturma, Loop, true- false işlemleri, sensörlerin etkili kullanılması ve otomasyon çalışmaları vb. eğitimleri alan öğrencilerimiz, kendilerine verilen küresel bir problemin çözümü için tasarlayıp programladıkları robotlarıyla topluma yenilikçi çözümler getirirler.

 Robot Kulübü, yıl içindeki çalışmalarıyla her yıl First Lego League Türkiye Turnuvası'nda Üsküdar SEV’i temsil eder.  

 

SEV  BİLİM ŞENLİĞİ VE PROJE YARIŞMALARI

 

Üsküdar, İzmir ve Tarsus SEV Okulları’nın katıldığı ve dönüşümlü olarak her üç okulda yapılan bilim şenliğinde öğrencilerimiz projelerini sergiler. Bilim Şenliği, proje üreten ve ziyaret eden öğrencilerin fen bilimlerine ilgi ve meraklarını körüklemenin yanında, bilimsel çalışmalar için motivasyon sağlar.

Diğer okulların düzenlediği proje yarışmalarına katılan öğrencilerimiz çok iyi dereceler elde etmektedir.