• Eğitimci kadromuz 62 tam zamanlı öğretmenden oluşmaktadır.
  • Öğretmenlerimizin ortalama deneyim süresi 13 yıldır.
  • 22 öğretmenimiz yüksek lisans diplomasına sahiptir.
  • Yabancı öğretmenlerimiz, eğitim kadromuzun %14’ünü oluşturmaktadır.