Anasınıfı programı her çocuğun özel ve farklı olduğu gerçeği üzerine yapılandırılmıştır.

 

Program, çocukların bireysel gelişimlerini izleyerek; kendilerini yaratıcı olarak ifade edebilen, özgüvenli, kendisi ve çevresiyle barışık, hoşgörülü, diğer bireylere ve görüşlere saygılı, sorumluluk sahibi bireyler olmalarını sağlayacak donanımı edindirmeyi amaçlar. Tüm etkinliklerde çocuklar aktif katılıma cesaretlendirilir. Anasınıfı programı Milli Eğitim Bakanlığı’nın öngördüğü müfredatı temel alır ve farklı öğrenme alanlarını kapsayacak şekilde zenginleştirilir.

 

Günlük Program:
 

Çocuklar okula saat 08.30-09.00 arasında gelir.

 

"Bugünüm” defterinin tarih kısmını işaretledikten sonra, serbest oyun zamanına geçilir. Bu oyun saatinde ilgi alanları doğrultusunda istedikleri köşelerde oyun oynayabilirler. Böylece hem güne kendi tercih ettikleri bir etkinlikle başlamış, hem de günün ilk saatinde öğretmenleri ve arkadaşlarıyla bol bol sohbet etme şansı bulmuş olurlar.

 

Serbest oyun saatinden sonra saat 09.40 ta Orff etkinliği ile devam edilir. Saat 09.45 deki beslenme zamanı sonrası diğer etkinlikler başlar.

 

Saat 10.00-12.00 ve 12.30-14.00 arası aşağıdaki sınıf etkinlikleri uygulanır.

 

 Sınıf Etkinlikleri:

 

 • Türkçe Dil Etkinliği
 • Okuma-Yazmaya Hazırlık
 • Sanat Etkinliği
 • Mutfak Etkinliği
 • Fen ve Matematik Etkinliği
 • Oyun ve Hareket Etkinlikleri
 • İngilizce (haftada 9 saat)
 • Müzik (haftada 1 saat)
 • Dans (haftada 1 saat)
 • Drama (haftada 1 saat)
 • Görsel Sanatlar (haftada 1 saat)
 • Beden Eğitimi (haftada 1 saat)
 • Düşünme Becerileri (haftada 1 saat)
 • I-Pad/Hazırlık Grupları için (haftada 1 saat)
 • Rehberlik (Haftada 1 saat)/ Ayrıcı psikolojik danışmanımız öğrencilerimizi tanımak için çeşitli grup çalışmaları ve bireysel çalışmalar yapmaktadır.

 


Saat 12.00 ve 12.30 arası öğle yemeği,

Saat 14.00-14.45 arası Serbest oyun saati,

Saat 14.45 ikindi kahvaltısı,

Saat 15.20'de okul servislerimiz hareket eder.