Sorumluluk Sistemi
 

Sorumluluk bilincini geliştirmek ve özdenetim becerisi kazandırmak için uygulanan “Sorumluluk Sistemi” çerçevesinde çocuklar her gün 5 alanda sorumluluklar alır: Sınıf, iletişim, malzeme, oyuncak ve sıra sorumluluğu.

 

Sorumluluklar her gün değişir ve sırayla her çocuk her sorumluluğu üstlenir. Bunun için bir 'sorumluluk panosu' oluşturulur. Panoda çocukların seçtiği semboller ve isimleri yer alır. Sorumluluk kartları her gün kaydırılarak süreç devam eder. Bu sayede çocuklar belli bir süre sonra sorumluluklarını özümseyerek, dış denetim olmadan üstlerine düşen sorumluluğu taşıma davranışı geliştirirler.


 

Paylaşım Saati
 

Pazartesi günleri, çocuklarla hafta sonu yaptıkları üzerine sohbet eder ve yaptıklarıyla ilgili bir objeyi okula getirip paylaşmalarını isteriz.

 


Kulüpler


Hazırlık sınıflarımızda uygulamakta olduğumuz kulüplerimizde amacımız öğrencilerimize ilgi ve yeteneklerini keşfederek kullanmalarını sağlayacak ortamlar yaratmaktır.

Bu amaç doğrultusunda 1. adımda sınıf öğretmenlerimiz öğrencilere kulüplerini tanıtırlar. Tanıtım sonrasında öğrencilerimizin seçim yapabilme ve kara verebilme yeteneklerini geliştirmek amacıyla öğrenciler kendilerine sunulan 8 kulüp arsından 4 tercihte bulunurlar. Kulüpler
 

 • Resim-Heykel
 • Origami
 • Ritim, Hareket ve Yaratıcılık
 • Kukla-Maske
 • Ebru
 • Çocuklarla Felsefe
 • Fen ve Doğa: Deney, inceleme, doğa, çevre bilinci ve bitki ekme
 • Geleneksel Çocuk Oyunları

 

 

Oyuncaksız Gün


Oyuncaksız gün uygulamasındaki amacımız;

 • Çocukları yapılandırılmış oyun ve oyuncaklardan biraz uzaklaştırmak,
 • Onların çeşitli nesne ve artık materyalleri kullanarak oynayabilecekleri oyuncaklarını kendilerinin de yapabileceklerini fark ettirmek,
 • El becerilerinin, yaratıcılıklarının, hayal güçlerinin, sosyal becerilerinin ve kollektif oyun ortamının gelişmesini sağlamaktır. 

Bu amaç ile her Perşembe günü öğleden sonraki serbest oyun saatinde, sınıfımızda bulunan oyuncaklar yerine çocuklara arkadaşları ve kendi tasarladıkları oyuncakları ile birlikte oynayabilecekleri ortamlar yaratılmaktır. 

 

 

Projelerimiz
 

Oku misyon ve hedeflerimizi gerçekleştirmek doğrultusunda ana sınıflarımızda 5 ana proje yürütülmektedir.

 

 

Mutlu Okul-Mutlu Çocuk: Çocuklar ancak kendilerini iyi hissettikleri, olumlu sosyal davranışlar konusunda farkındalık kazandırıldıkları zaman iyi davranabilirler; ve bir sorun olduğunu fark edip nasıl çözüleceği konusunda destekte bulunulurlarsa bu problemle başa çıkmanın yollarını öğrenebilirler.  Okulumuzda bu anlayışa dayalı olarak “Mutlu Okul Mutlu Çocuk” projesi uygulanmaktadır. Önleyici yaklaşımların ve karakter eğitiminin öncelikli olarak yer aldığı uygulamada hedef çocuklara sosyal beceriler konusunda eğitim vermektir.

 

 

Değerler Eğitimi: 3 S (Saygı, Sabır, Sorumluluk)

 

 

Sosyal Sorumluluk: Başkasının hayatına dokunarak fark yaratma,

 

 

Entelektüel Okur-Yazarlık: Ayın Bestecisi, Ayın Ressamı ve Yaşadığım Şehri Tanıyorum konuları ile öğrencilere entelektüel farkındalık kazandırmak,

 

 

Eko-Okul: Çevreye duyarlı ve sorumlu bireyler yetiştirmek.