“Duyarsam, unuturum; görürsem, hatırlarım; yaşarsam öğrenirim.”

 

Konfüçyüs (Çinli düşünür)


Okulun ilk yılları, çocukların temel bilimsel kavramları edindikleri, yazılı-sözel ifade yeteneklerini geliştirdikleri, bir yandan kendilerini keşfederken öte yandan sosyal rol ve modelleri tanıdıkları ve öğrenmeyi öğrendikleri bir dönemdir.


İlkokulun amacı,

• Çocukları ilgi, eğilim ve yetenekleri doğrultusunda eğiterek, hayata ve bir üst eğitim kurumuna hazırlamak,

• Bedensel, zihinsel, bilişsel, duygusal ve sosyal açıdan sağlıklı gelişmelerini sağlamak,

• Özgür ve bilimsel düşünme becerisine sahip, insan haklarına değer veren, farklı görüşlere ilgi ve saygı gösteren bireyler olmak için ihtiyaç duydukları donanımı sağlamaktır.

• Özel Üsküdar SEV İlkokulu'nda bu ana eksen doğrultusunda:

• Her sınıfın yaş ve öğrenme hedeflerine uygun,

• Zihinsel, bilişsel, duygusal, davranışsal ve sosyal gelişimi eşit oranda destekleyen,

• Modern öğrenme tekniklerinden yararlanan,

• Aktif öğrenme ve katılıma dayalı programlar uygulanır.