Rehberlik ve Psikolojik Danışma

 

Öğrencilerin bireysel farklılıklarını temel alan bir anlayışa sahip olan Rehberlik ve Psikolojik Danışma Birimimizin amacı bireyin:

•      Bilişsel, sosyal, duygusal alanlarda sağlıklı gelişmesine,

•      Karar verme ve uyum sağlama yeteneğini geliştirmesine,

•      Kendisini tanımasına

•      Çevresini tanımasına

•      Problem çözme becerilerini kazanmasına,

•      Kendini gerçekleştirmesine,

•      Etkili İletişim becerileri geliştirmesine

•      Yaşama karşı olumlu bir tutum benimsemesine yardımcı olmaktır. 

Akademik gelişim ile psiko-sosyal gelişimin birbirinden ayrılamayacağı esası ile hareket eden psikolojik danışmanlık birimimiz öğrencilerin tüm gelişim alanlarındaki sürecini farklı birimlerle ve aile ile işbirliği içinde takip ederek çalışmalarını şu alanlarda sürdürür:

 

Öğrenciye Yönelik Çalışmalar:

 

Oryantasyon

Kendini Tanıma çalışmaları

Akademik başarıyı arttırma çalışmaları

Problem Çözme çalışmaları

Danışmanlık çalışmaları

Yönlendirme çalışmaları

Farklı öğrenen gruplar için bireyselleştirilmiş eğitim çalışmaları

 

Ebeveyne Yönelik Çalışmalar:

  • Veliyi tanıma
  • Danışmanlık
  • Konusunda Uzman Kişilerce Düzenlenen Seminerler
  • Bültenler
  • Grup çalışmaları