Sevgili Veliler ve Öğrenciler,


Özel Üsküdar SEV İlkokulu 1997 yılında, Sağlık ve Eğitim Vakfı tarafından, Amerikan Board Heyeti Okullarının yüz yılı aşan tecrübesinin ışığında kurulmuştur. Okulumuz Türk Milli Eğitim ilkelerine uygun eğitim-öğretim vermenin yanı sıra zenginleştirilmiş akademik programı, İngilizce öğrenme ortamı, sosyal yaşamı, sanat ve spor faaliyetleri, deneyimli kadrosu ve yenilikçi yaklaşımı ile hizmet vermektedir. Okulumuzun felsefesi ve Atatürk ilke ve inkılapları doğrultusunda hedeflediğimiz öğrenci profili, yaşam boyu gerekli olacak bilgi, beceri, sorumluluk ve tutumlara sahip olan, kendi kültürünü özümseyen, farklılıklara saygı gösteren, iyi düzeyde yabancı dil konuşan bireylerdir.

 

Okulumuzda İngilizce çalışmaları sadece bir ders olarak değil, bir öğrenme ortamı, bir iletişim yolu olarak ele alınır. Farklı ülkelerden ve kültürlerden gelen öğretmenlerimizin liderliğinde gerçekleşen çeşitli aktivitelerle okul yaşamımız zenginleştirilir, birçok aktivite çift dilde yapılır.

 

Öğrencilerimizin kişisel gelişimlerini desteklemek için bir araç olarak gördüğümüz sosyal yaşantımız ise ilgi alanlarını keşfetme olanağı tanıyan kulüp ve komitelerimiz, onları demokratik hayata hazırlayan Öğrenci Birliğimiz, okul etkinliklerimiz ve toplum hizmeti çalışmalarımızdan oluşur.

 

SEV Ailesi olarak tüm çocuklarımızı kucaklıyor, onların gelişim süreçlerinin bir parçası olmaktan gurur ve mutluluk duyuyoruz.

 


Saygılarımla,


Ayşegül Gülebakan