• Eğitimci kadromuz 59 tam zamanlı öğretmenden oluşmaktadır.

• Öğretmenlerimizin ortalama deneyim süresi 12 yıldır.

•  22 öğretmenimiz yüksek lisans diplomasına sahiptir.

• Yabancı öğretmenlerimiz, eğitim kadromuzun %12'sini oluşturmaktadır.