• Eğitimci kadromuz 57 tam zamanlı öğretmenden oluşmaktadır.

• Öğretmenlerimizin ortalama deneyim süresi 12 yıldır.

•  23 öğretmenimiz yüksek lisans diplomasına sahiptir.

• Yabancı öğretmenlerimiz, eğitim kadromuzun %16'sını oluşturmaktadır.