Düşünme Becerileri derslerinde, öğrencilerimizin, esnek ve özgün düşünerek yaratıcı düşünme, eleştirel düşünme, kelime ve şekiller arası ilişki kurma, mantıksal çıkarımda bulunma, neden-sonuç ilişkileri kurma, sözel ve görsel bilgiyi yorumlama becerilerini geliştirmek hedeflenmektedir. Ders süreçlerinde, öğrencilerimizin, yönerge çalışmalarıyla bellek geliştirme, farklı soru tarzlarıyla karşılaştığında strateji geliştirme ve esnek düşünme, odaklanma, dikkati sürdürme ve çalışmaların sonunda kendini değerlendirme becerilerini geliştirmeleri sağlanmaktadır.