“Çocuğun öğrenmek için önünde uzun yıllar var, ama kişiliğini geliştirmek için yitirecek zamanı yok.”

 

J.J. Rousseau (Fransız düşünür)

 

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Birimimiz; öğrenci ve velilerimize akademik / bireysel danışmanlık desteği vererek, gelişim sürecinin en sağlıklı ve mutlu şekilde tamamlanmasına yardım eder.

 

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık “kişiye bireysel ve toplumsal olarak sağlıklı gelişmesi için düzenli ve profesyonel destek vermek” olarak tanımlanabilir. Amaç bireyin:
 

  • Kendisini tanıması (genel ve özel yeteneklerini, ilgilerini, tutumlarını, güçlü ve zayıf yanlarını bilmesi),
  • Çevresini tanıması (içinde yaşadığı ortamın gelişim sağlayıcı ya da engelleyici özelliklerini bilmesi),
  • Problem çözme becerilerini kazanması,
  • Kendini gerçekleştirmesi (gizil güçlerini ve yeteneklerini kullanabilmesi, yaşamdan haz alması ve yaşamı anlamlı görmesi),
  • Bedensel, bilişsel, duygusal ve sosyal açıdan sağlıklı gelişmesi,
  • Karar verme ve uyum sağlama yeteneğini geliştirmesi,
  • İnsanlarla iyi iletişim kurması ve yaşama karşı olumlu bir tutum benimsemesine yardımcı olmaktır.

 

REHBERLİK ve PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK BİRİMİ HİZMETLERİ ve ÇALIŞMA İLKELERİ