Öğrencilerimizin kitaplara karşı olumlu tutumlar geliştirmelerini sağlamak, dil ve iletişim becerilerini desteklemek amacıyla sınıflarımızdaki istasyonlardan bir tanesi Okuma İstasyonu olarak düzenlenmiştir. Okuma İstasyonu'nda öğrencilerimizin hem oyun saatlerinde inceleyebilecekleri hem de Türkçe derslerimizde resimli kitap okuma, etkileşimli ve paylaşımlı okuma, öykü anlatma, dramatizasyon, öykü tamamlama, başka öykü oluşturma, öyküyü tekrar anlatma ve resimlerden yeni bir öykü oluşturma etkinliklerinde kullanabilecekleri farklı büyüklüklerde resimli ve resimsiz kitaplar, hikaye kitapları, öğrencilerimizin hazırladığı kitaplar, bilmece kartları, şiir kitapları bulunmaktadır.

 

Öğrencilerimizin merak duygusu ve öğrenme arzusunu canlı tutmayı ve yaşadığımız dünya hakkında yeni şeyler öğrenmelerini desteklemek amacıyla Fen İstasyonumuz bilim kitapları, ansiklopediler ve resimli kartlarla zenginleştirilmiştir.

 

Anaokulu kütüphanesi ise İngilizce derslerinde anaokulu öğrencilerimiz tarafından düzenli olarak kullanılmaktadır. Kütüphanemizde 2000’i aşkın kitap bulunmakta ve öğrencilerimiz her hafta seçtikleri bir kitabı ödünç almaktadır. İngilizce programımızda yer alan Kütüphane dersi sadece kütüphane ziyareti, kitap dinleme ve kitap alışverişi ile sınırlı kalmayıp öğrencilerimize kütüphane eğitimi de kazandırmaktadır.