Akademik çalışmalar, erken çocukluk döneminde hedef dile maruz kalmanın, dil edinimi açısından önemini vurgulamaktadır. Çocuklar anadillerini öğrenirken önce çevrelerini gözlemler, duyduklarını taklit eder ve anlamlandırır; sonrasında da birikimlerini konuşma becerisine dökerler. Çocukların hedef dili de (İngilizce) buna benzer bir yolla öğrenmelerini sağlamak için gün boyunca mümkün olduğunca doğal ortama yakın ortamlar kurgulamak ve dili günlük yaşamın bir parçası haline getirmek gerekir. İşte bu sebeple, anaokulumuz için altyapı ve program çalışmalarını hassasiyetle tamamladığımız “Dual Language Program” (Çift Dilli Eğitim Programı) sistemine 2019-2020 Eğitim ve Öğretim yılında geçtik.

Dual Language Program / Çift Dilli Eğitim Programı’nda her sınıfta bir Türkçe Sınıf Öğretmeni ve bir İngilizce Sınıf Öğretmeni tüm gün çocuklarımızla birlikte olur. Eş zamanlı olarak aynı temalarla Türkçe ve İngilizce dil becerilerinin yanı sıra bilişsel, sosyal ve motor beceri kazanımları da geliştirilir. Temalar belirlenirken günlük yaşamla bağlantılı, MEB müfredatına uygun, küresel farkındalık da yaratan uluslararası birçok programdan faydalanılır. Bunların yanı sıra GEMS (Great Explorations in Math and Science) gibi erken çocukluk döneminde Matematik ve Fen becerilerinin de uygulamalı olarak temellerinin atılmasını sağlayan, kalıcı öğrenmeyi mümkün kılan, çocukların sorgulama ve keşfetme isteklerini körükleyen içerikler de hem Türkçe hem de İngilizce olarak programa dahil edilir.

Anadili İngilizce olan (native speaker) İngilizce Öğretmenler her gün kendi derslerinde temalarla örtüşen ve düşünme becerilerini destekleyen öykü kitapları aracılığıyla çocukların dinleme ve konuşma becerilerini geliştirirler. Aynı zamanda öyküleştirme ve drama gibi yöntemlerle çocukların yaratıcılıklarını da destekleyen çalışmalar yaparlar.

21. Yüzyıl Yaşam Becerileri dediğimiz problem çözme, işbirliği yapabilme, iletişim ve yaratıcılık gibi beceriler; çocuklarımızı geleceğe hazırlamamız açısından programlarımızın olmazsa olmazıdır. Hangi mesleği seçerlerse seçsinler, nasıl bir gelecek kurgularlarsa kurgulasınlar eğer bu becerileri edinmişlerse hayatın her alanında kendilerini gerçekleştireceklerdir. Tüm bu becerileri kapsayan “Beceri Gelişim Programı”  da ana programımızı besleyen alt programlardan biridir.  

Diğer yandan akreditasyonuna sahip olduğumuz CIS’in (Council of International Schools) de vazgeçilmez bir bileşeni ve Üsküdar SEV İlköğretim Kurumları temel hedeflerinden biri olan  “dünya vatandaşlığı”, ders içeriklerimizde de belirgin şekilde yer alır. Hem İngilizce hem de Türkçe olarak “Ben Dünya Vatandaşıyım” başlığı adı altında programımıza dahil olan ulusal-uluslararası günler ve kültürel değerler; küresel farkındalık ve sosyal sorumluluk adına hedeflediğimiz kazanımlar arasındadır.

Her gün günlük akışımızda güne çift dilli ve enerjik başlayacağımız “Wake up Activity” ve “Circle Time”, gün içinde eğlenerek öğreneceğimiz “English in Action” gibi zaman dilimlerimiz de okul yaşantımızın rutinleri arasındadır.