Akademik çalışmalar, erken çocukluk döneminde hedef dile maruz kalmanın, dil edinimi açısından önemini vurgulamaktadır. Çocuklar ana dillerini öğrenirken önce çevrelerini gözlemler, duyduklarını taklit eder ve anlamlandırır; sonrasında da birikimlerini konuşma becerisine dökerler. Çocukların hedef dili de (İngilizce) buna benzer bir yolla öğrenmelerini sağlamak için gün boyunca mümkün olduğunca doğal ortama yakın ortamlar kurgulamak ve dili günlük yaşamın bir parçası haline getirmek gerekir. İşte bu sebeple, anaokulumuzda Dual Language Program- Çift Dilli Eğitim Program uygulanmaktadır.

 

Çift Dilli Eğitim Programımız çerçevesinde, hedeflenen kazanımlar MEB ve GEMS programı temel alınarak disiplinlerarası olarak eş zamanlı - eş kazanım şeklinde uygulanmaktadır.

 

GEMS (Great Explorations in Math and Science)  ve STEAM (Science, Technology, Engineering, Art, Maths) etkinlikleri kapsamında, erken çocukluk döneminde Matematik ve Fen becerilerinin de uygulamalı olarak temellerinin atılmasını sağlayan, kalıcı öğrenmeyi mümkün kılan, çocukların sorgulama ve keşfetme isteklerini körükleyen içerikler de hem Türkçe hem de İngilizce olarak programa dahil edilir.

 

Programımızda yer alan Yaşam Becerileri ve Life Competencies derslerinde geleceğin yetkinlikleri dediğimiz problem çözme, iş birliği yapabilme, iletişim, yaratıcılık, sosyal sorumluluk, teknoloji okuryazarlığı gibi beceriler çocuklarımızı geleceğe hazırlamamız açısından programlarımızın olmazsa olmazıdır.

 

Ben Dünya Vatandaşıyım ve Around the World derslerinde hazırlanan ders içerikleri ile sanal turlar yapılarak farklı kültürler ve ülkeler tanıtılır. Ulusal ve uluslararası günlerde yapılan etkinlikler ile dünya vatandaşlığı kazandırılması hedeflenir.