“Her çocuk başarabilir. Hepsi daha iyisini yapabilir, fakat ancak ve ancak yetişkinler tarafından doğru anlaşılır ve başarılı olmalarına yardım edilirse…“

Dr. Mel Levine

 

Anaokulumuzda öğrencilerimizin bütünsel gelişimini destekleyen, bütüncül bir yaklaşımla sosyal ve duygusal, motor, bilişsel, dil gelişimi ve öz bakım becerilerini birlikte ele alan, Milli Eğitim Bakanlığı’nın Okul Öncesi Eğitim Programı’nda belirlediği kazanımları ve öğrenme modelimizdeki alanlara yönelik becerileri içeren, farklı etkinliklerle zenginleştirdiğimiz bir program uyguluyoruz.

 

Öğrencilerimizi gelişimsel düzeylerine uygun eğitim süreçleri oluşturarak destekliyor ve bulundukları gelişim düzeyinden çıkabilecekleri en üst aşamaya taşımayı hedefleyen etkinlikler uyguluyoruz.

 

Programımızın içeriğinde farklı düşünme, problem çözme, yaratıcı düşünme ve strateji geliştirmeye yönelik etkinlikler yer almaktadır.

 

Anaokulu,
 

  • İlkokul çağı bilişsel, sosyal, duygusal ve fiziksel gelişim alanlarındaki alt bilgi ve becerilerini geliştirmek,
  • Öğrenmekten ve araştırmaktan zevk almak, merak duygusuyla deneyimlemek.
  • Yaşıtlarıyla yeni sosyal ilişki ve deneyimler yaşamak,
  • Bedensel ve dilsel olarak kendini ifade etme yeteneğini geliştirmek için düzenlenmiş çok özel bir ortamdır.