Üsküdar SEV İlköğretim Kurumları Psikolojik Danışma ve Rehberlik Bölümü tarafından “21.YÜZYILDA ÇOCUK YETİŞTİRMEK” konulu veli semineri için Prof. Dr. Acar Baltaş konuk edildi. Seminer veli ve öğretmenlerimizin geniş katılımı ile gerçekleşti. Prof. Dr. Acar Baltaş; çocuklara olumlu davranışlar ve özsaygı kazandırmanın, iş birliği ve sorumluluk duygusu aşılamanın yollarını gösterirken, velilere çocuklarının sahip oldukları potansiyellerini hayata yansıtmalarına yardımcı olacak önerilerde bulundu.