Bölümümüz, uluslararası ölçme-değerlendirme ve program geliştirme standartlarını benimseyerek alan yazındaki gelişme ve değişmelerin okulların akademik kadrolarıyla işbirliği içerisinde tüm öğrenme faaliyetlerine entegre edilmesini sağlamayı ve öğrenme süreçlerinin geliştirmesine hizmetiçi eğitimler, proje çalışmaları, analiz ve raporlar yoluyla katkıda bulunmayı amaçlamaktadır.
 

Ölçme Değerlendirme Birimi;

 • Alana ait akademik araştırmaların yapılarak güncel yöntem ve tekniklerin hizmet içi eğitimler ve bilgilendirme dokümanları ile kuruma entegrasyonunu sağlanma,
 • Ön-Süreç-Sonuç temelli ölçme değerlendirme araçlarının objektif, araç geliştirme standartlarına uygun, kullanışlı, güvenilir ve geçerli olmalarını sağlama,
 • Öğretmenlerle işbirliği yaparak araç geliştirme süreçlerini yürütme,
 • Geliştirilen araçların uygulanması sonrasında zamanında ve çok yönlü geribildirimler verme,
 • Yazılı, deneme, ulusal ve uluslararası sınavların sonrasında analiz raporlarının hazırlanarak değerlendirme için paydaşları bilgilendirme,
 • Veriler yoluyla öğrenci performanslarını izlenmeye yönelik çalışmalar yürütme,
 • Kurumsal soru bankası arşivi ile ölçme değerlendirme araçları arşivi oluşturma,

süreçlerini yürütür.

 

Program Geliştirme Birimi;

 • Alana ait akademik araştırmaların yapılarak güncel yöntem ve tekniklerin hizmet içi eğitimler ve bilgilendirme dokümanları ile kuruma entegrasyonunu sağlanma,
 • Derslerin yıllık ve haftalık planlarının yenilikçi öğrenme yaklaşımları, yöntemleri ve teknikleri ile desteklenmesini sağlama,
 • Programlardaki yenilikleri takip ederek bölümlerle işbirliği içerisinde güncelleme çalışmalarını yürütme,
 • Yatay ve dikey plan çalışmalarına katkı sağlama,
 • Öğrencilerin öğrenme sorumluluklarını aldığı, aktif oldukları, bireysel farklılıklarını önemseyen ve günlük yaşam bağlamına sahip ders tasarımları, etkinlik ve materyaller hazırlama,
 • Kurumsal ders tasarımı, ders planı, etkinlik ve materyallerin arşiv sistemini oluşturma,

süreçlerini yürütür.

 

Bölümümüz, eğitim teknolojileri öğretmenleri ile işbirliği yaparak ders planlarının, etkinliklerin ve ölçme değerlendirme araçlarının teknoloji desteği ile hazırlanıp uygulanmasını sağlar.