Özel Üsküdar SEV İlköğretim Kurumları, 1997’den bu yana Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı olarak eğitim veren bir Türk özel okuludur. Okulumuz; anaokulu, ilkokul ve ortaokul olarak üç ayrı kampüste yer almaktadır.


Öğrencilerimizi, Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı olarak çağdaş eğitimin öngördüğü teknolojilerle donatılmış bir ortamda bir üst eğitim kurumuna hazırlamaktayız. Onları, hem akademik hem de kültürel bakımdan yetkin bireyler olarak yetiştirmek öncelikli hedefimizdir. Bu hedefe ulaşmak için alanlarında uzman Türk ve yabancı öğretmenlerimizin geliştirip zenginleştirdiği bir akademik program uygulamaktayız.


İlkokulda yeni inşa edilen Aktivite Merkezi yanı sıra ortaokul binalarımızda bulunan görsel sanatlar, müzik, mind lab atölyeleri, bilgisayar ve fen laboratuvarları etkin biçimde kullanılmaktadır. Gerek ilkokulumuzda gerekse de ortaokulumuzda yer alan kütüphaneler edebiyat, tarih, bilim, sanat alanlarında 30.000'den fazla Türkçe ve İngilizce kitaba sahiptir. Ortaokul binamız içinde bulunan çok amaçlı salonumuz ve ilkokul binamızda yer alan mini oditoryumumuz öğrencilerimizin sahne üzerinde gerçekleştirdikleri gösteri ve sunumlara da olanak vermektedir.


İlkokul ve ortaokullarımızda yürütülen kulüp ve sosyal yardımlaşma çalışmalarımız; öğrencilerimizin ilgi ve becerilerini keşfetmelerine, çevreye ve yardıma ihtiyacı olanlara kaşı duyarlı bireyler olmalarına olanak sağlar.