“Bir dili daha öğrenmek, dünyaya açılan bir pencere daha demektir.”

 Çin Atasözü

 

Avrupa Eğitim Komisyonu’nun 1995 yılında yayımladığı bir bildiride Avrupa Birliği vatandaşlarının ana dillerinin dışında en az iki Avrupa dilini yeterli düzeyde bilmelerinin ilke olarak kabul edildiği duyurulur. Amaç, farklı dil ve kültürlerden oluşan Avrupa'da bilimsel, kültürel, politik ve ekonomik birliği sağlayabilmektir.

 

Üsküdar SEV Ortaokulu olarak biz de 5. sınıftan itibaren öğrencilerimize seçmeli olarak Almanca, Fransızca  ve İspanyolca dil seçenekleri  sunmaktayız. Öğrencilerimizin seçtikleri dilde istikrarlı gelişim göstermeleri adına ortaokul süresince seçtikleri dilde eğitime devam etmekteler. Avrupa Birliği Ortak Dil Kriterleri doğrultusunda hazırlanan müfredata ek olarak öğrencilerimizin, öğrendikleri dilin kültürünü de keşfetmelerine olanak sağlamaktayız.

 

Amacımız, öğrencilerimizin ikinci bir yabancı dil ile tanışmalarının yanı sıra, dil çeşitliği ile modern dünyanın zenginliklerinden faydalanan, üreten, yaratıcı, empati kurabilen, dünya vatandaşı olma bilincini kazanmış bireyler olarak yetişmelerine katkıda bulunmaktır.

 

Başlıca hedeflerimiz:

•  A1 seviyesinde yazılı ve sözlü metinleri anlamaları

•  Hedef dilde doğru telaffuza sahip olmaları

•  Basit cümlelerle iletişim kurabilmeleri

•  Öğrendikleri dilin kültürünü tanımaları

•  Öğrendikleri dilin getirdiği tüm avantajlardan faydalanmaları

 

Bu hedeflere ulaşmak için öğrencilerimizi çalışma kâğıtları, memory kartlar, flash kartlar, çeşitli kelime oyunları, videolar, akıllı tahta uygulamaları ve teknoloji destekli online-web siteleri ve interaktif çalışmalar ile desteklemekteyiz.

Kültürel çalışmalara yönelik küçük projeler ve yarışlar öğrencilerimizin öğrenme isteğini arttırmaktadır.

Bölümümüz, öğrencilerimizin öğrendikleri dili daha etkili kullanarak hayata geçirebilmeleri için tüm yenilikleri takip edip bunları içselleştirmektedir.