İhtiyaç bursları MEB yönetmelikleri çerçevesinde, Sağlık ve Eğitim Vakfı (SEV) tarafından belirlenen kriter ve uygulama esaslarına göre verilir. Burslar yıl bazında ve tüm başvurular okulun burs komitesince değerlendirilerek verilir.