Okulumuzda PDR Bölümü ve Akademik Koordinasyon işbirliği ile yürütülen ‘’Özel Öğrenme Güçlüğü ve Üstün Yetenek Kavramına Bakış’’ konulu öğretmen eğitimi gerçekleşti. Akademik mükemmeliyeti hedefleyen okulumuzda, öğretmenlerimize farklı öğrenen öğrencilere nasıl destek olunması gerektiği hakkında bilgilendirme yapıldı.