Yıldız sınıfları öğrencilerimiz bu hafta öğrencileri bilinçlendirmek ve bulundukları bölgenin zenginliklerini gelecek nesillere aktarmak amacıyla kurulmuş olan Saint Joseph Lisesi Doğa Bilimleri Merkezi’ne bir gezi düzenleyerek Eko-Okul projesinde öğrendiklerini gözlemleme fırsatı buldular. Doğa Bilimleri Merkezi Koordinatörü Ahmet Birsel ile birlikte müzeyi gezen öğrencilerimiz kendisinden Fosiller Galerisi, Omurgalılar Galerisi, Sualtı Yaşam Galerisi, Kuş Galerisi, Orman Hayatı Galerisi, Egzotik Türler ve Mineraller Galerisi, Deniz Suyu-Çevre Kirliliği ve Yenilebilir Enerjiler Sergisi, Tarihsel Galeri, Böcek-Yumurta-Tohum ve Bitki Galerisi ve Çiftlik Kuşları Galerisi olmak üzere10 farklı bölümden oluşan koleksiyonla ilgili bilgi aldılar.