3. sınıflar Fen ve Teknoloji dersinin ”Çevresindeki maddeleri, hâllerine göre sınıflandırma ve maddelerden ürün elde etmeyi gözlemleme” kazanımı kapsamında 21 Kasım Salı günü Beykoz Cam Ocağına bir gezi düzenledi.

Gezi sırasında öğrencilere toplu taşıma ve trafik kuralları hatırlatılarak Hayat Bilgisi dersi “ Trafik işaret ve levhalarına, trafik kurallarına uyar.”  kazanımı üzerinde de duruldu.

Camın ana maddesinin silisyum karışımlı bir kum olduğu, bu kumun 2000 derecede özel fırınlarda ısıtılarak sıvı hale getirildiği bilgisi verildi. Sıvı haldeki camın şekil verilerek ve üflenerek obje haline dönüştürülmesi ile ilgili gösteri yapıldı.

Yapılan cam ürünlerin yine özel fırınlarda bir gün boyunca bekletildiği, aksi takdirde camın hemen çatlayacağı bilgisi verildi.

Gezide öğrencilerin el becerilerini kullanma alanı da yaratılarak kendi tasarladıkları tabak ve panoları yapmalarına olanak sağlandı. . Şimdi ürünlerinin gelmesini heyecanla bekliyorlar.

 

Gezi sonunda renkli camların oksijenle çalışan bir ısıtıcı ile eritilip tekrar şekillendirilmesi ve minik penguen yapımı gösterisi öğrenciler tarafından ilgi ile izlendi.