Düşünme Becerileri dersinde, 5. ve 6. sınıflarımız ile quoridor oyunu turnuvaları yapıldı. Öğrencilerimiz quoridor oyunu turnuvaları aracılığıyla, dikkat ve planlama becerilerini geliştirme ve akran rakiplerine karşı saygılı olma değerini geliştirme fırsatı yakaladılar.