Ana Sınıfı Yıldız Sınıfları Öğrencilerimiz bu hafta Mind Lab derslerinde dikkat, mekansal algı, odaklanma, problem çözme becerisi ve planlamaya yönelik beceriler kazandıkları ve stratejiler ürettikleri Castle Logix oyununu oynadılar.