Okulumuz Psikolojik Danışma ve Rehberlik Bölümü öğrencilerimizin; 

 • Bilişsel, duygusal ve sosyal gelişimlerini takip etmeyi,
 • Çevresine uyum sağlamalarına yardımcı olmayı,
 • Kendini tanımaları, geliştirmeleri ve bağımsızlaşabilmeleri ile
 • Eğitim-öğretim ortamından en üst düzeyde faydalanabilmelerine destek olmayı amaçlamaktadır.

Bu amaçlar doğrultusunda bireysel görüşmeler, aile görüşmeleri, grup çalışmaları, eğitim, söyleşi ve seminerler yoluyla faaliyetlerini sürdürmektedir. Öğrenci ya da velilerimiz tüm bu çalışmalara randevu alarak katılabilmektedirler.  

Psikolojik Danışma ve Rehberlik Bölümümüz, bu faaliyetleri gerçekleştirirken üç temel ilkeyi gözeterek çalışır:

 

 • Danışanın yardım alma, sürdürme ya da süreci sonlandırma gibi konularda “gönüllü” olması esas alınır.
 • Etik ilkeler doğrultusunda, danışanla yapılan görüşmeler “gizlilik” ilkesine dayanır.
 • Tüm bireylere “saygı” esastır.

 

Psikolojik Danışma ve Rehberlik Bölümümüz, aldığı süpervizyon çalışmaları ile kendini sürekli geliştirmekte, öğrenci ve velilerimize en güncel yaklaşımları sunmayı hedeflemektedir.

 

ÖĞRENCİLERE YÖNELİK ÇALIŞMALAR

 • Bilişsel Becerileri Destekleyici Çalışmalar
 • Ergenlik Dönemi Özellikleri ve Cinsel Gelişim
 • Güvenli İnternet Kullanımı
 • Okula Uyum/ Oryantasyon
 • Olumlu Davranış Geliştirme
 • Öğrenme ve Motivasyon
 • Sosyal Beceriler ve Arkadaş İlişkileri
 • Sınav Kaygısı ile Gevşeme Teknikleri
 • TEOG Bilgilendirme
 • Üst Eğitim Kurumları Hakkında Bilgilendirme
 • Verimli Ders Çalışma Teknikleri

 

VELİLERE YÖNELİK ÇALIŞMALAR

 • Akademik Becerilerin Geliştirilmesinde Ailenin Rolü
 • Anne-Baba Tutumları
 • Ergeni Anlamak
 • Motivasyon ve Stresi Yönetmek
 • Sınava Hazırlık Sürecinde Destekleyici Çalışmalar
 • Sınırlar ve Ergenlik Çağındaki Çocuklarımız İçin Sınır Koyma

 

DÜŞÜNME BECERİLERİ EĞİTİMİ DERSİ

“Düşünmeden öğrenmek, vakit kaybetmektir”  (Konfüçyus)

 

Dersimizin amacı, analitik, eleştirel, yaratıcı ve uygulamalı düşünme becerilerini kullanarak, kişisel bir düşünme geleneği oluşturabilen ve bunu yaşam becerisine dönüştürebilen ve farklı düşüncelere hoşgörü gösterebilen bireyler yetiştirmektir. 5. ve 6. sınıf düzeyinde verilen Düşünme Becerileri dersi programını tamamlayan öğrencilerimizin;

 • “Düşünme eylemi” üzerine düşünmeleri,
 • Kendi düşünme yollarının farkına varmaları,
 • Düşünmenin geliştirilebilen bir beceri olduğunun farkına varmaları,
 • Farklı düşüncelere saygı duymaları,
 • Düşünürken millî, manevi ve evrensel değerleri gözetmeleri,
 • Kuşku, güven, ısrar, merak, dikkat ve sabrı düşünme sürecinde bir değer olarak kabullenmeleri,
 • Ne bildiğinin ve ne bilmek istediğinin farkında olmaları,
 • Düşüncelerini aktarırken dili doğru ve özenli bir biçimde kullanmaları,
 • Kendini, dünyayı ve bilgiyi sorgulayarak sağlıklı değerlendirmeler yapmaları,
 • Tartışma kültürlerini geliştirmeleri,

amaçlanmaktadır. Bu amaçlara ulaşmak için, derslerin dışında gerçekleştirilen sınıf ve okul turnuvaları sayesinde, öğrencilerin sabretme ve rekabet anlamındaki gelişimleri desteklenmektedir.