Ölçme ve değerlendirme birimi; ölçme ve değerlendirme uygulamalarının planlanması, tasarlanması, programa uygun öğrenme materyallerinin ve ölçme araçlarının geliştirilmesi, öğrenme sonuçlarının değerlendirilip öğretim programlarının düzenlenmesi, öneri ve projelerin hazırlanması, teknik analizlerinin yapılması ve duyurulmasından sorumlu olan eğitim destek birimidir.