"İnsanlar olgunlaşmak için bazı şeylere muhtaçtır. Bir millet ki resim yapmaz, bir millet ki heykel yapmaz, bir millet ki fennin gerektirdiği şeyleri yapmaz; itiraf etmeli ki o milletin ilerleme yolunda yeri yoktur. "

Mustafa Kemal Atatürk

 

Sanat, insana hem kendisiyle hem de diğerleriyle barışık yaşaması için olağanüstü duyumlar ve fırsatlar sunarken bir yandan da ilkel duyguların, ehlileştirilmesine ve yüceltilmesine de imkanlar sağlar. Sanatla ilgilenen kişilerin algıları genişler, bilinç düzeyleri yükselir. 

 

Sanatın yaşamı anlamlı hale getirme, içsel doyumu karşılama, iç zenginliği çoğaltma yanında insanları ve toplumu eğitme işlevi de vardır. Bu işlev, koşullama ya da ders verme tarzında değil, kişinin ruhsal dünyasının kendiliğinden zenginleşmesini sağlamaya yönelik olarak ortaya çıkar. Bu anlamda da sanat, daha çok kendini anlayanı eğitir. Anlamak ise küçük yaşlardan başlayarak sanatla ilgili olmayı gerektirir.


İnsan sanat aracılığıyla kültürüne ulaşır, onu benimser ve saklar. Sanat ile ilgili olmak, çevreyi zenginleştirmenin, kendine güveni sağlamanın, estetik beğeni sahibi olmanın, empati yeteneğine kavuşmanın, ruhsal dinginliği bulabilmenin, sağlıklı kişilikler olarak yetişmenin, bu anlamda da duyarlı olmanın, insanca davranma ve insanca yaşama için çaba gösterme becerisi oluşturmanın da en etkin yoludur. 

 

İki ve üç boyutlu çalışmaları içeren Görsel Sanatlar Programı ile öğrencilerin aşağıdaki bilgi ve becerileri edinmesi hedeflenir:

 

• Algılama, düşünme ve yaratıcı güçlerini geliştirme,

• İlgi ve yeteneklerini pekiştirme,

• Sanat yoluyla duygu ve düşüncelerini ifade edebilme,

• Yaşamın görsel unsurlarına yönelik farkındalığın artması,

• Sanat eserinin özgünlüğünü kavrama,

• Sanatın yaşamla ilişkisini yaşayarak öğrenme,

• El becerilerini geliştirme, sanatsal araç ve teknikleri kullanma,

• Grup çalışmalarıyla işbirliği yapma alışkanlığı kazanma.

 

ETKİNLİKLER

 

Görsel Sanatlar programında ele alınan konular ders dışı etkinlikler ve kulüp çalışmaları ile desteklenir:

 

• Öğrencilerimiz, yurtiçi ve yurtdışı resim yarışmalarına katılırlar.
• Her sınıf seviyesi farklı müzelerdeki sergilere götürülür. (Her öğrenci okul yaşamı boyunca 8 müze ziyaret eder.)
• Yurtiçine ve yurtdışına sanat turları düzenlenir.
• Bazı sanatçılar okula davet edilerek sanat söyleşileri düzenlenir.
• Sanat malzemeleri üreten / satan firmalarla uygulamalı etkinlikler düzenlenir.
• Sene içinde özel yetenekli öğrencilere özel kişisel sergiler açılır.
• Her yılın sonunda Görsel Sanatlar Sergisi açılır.
• Öğrenciler değişik sanat atölyelerine katılır.
• Sosyal sorumluluk projeleri kapsamında birçok kuruluşa resim malzemeleri yardımı yapılır.

 

Plastik Sanatlar Kulübü:

Çamlıca ve Beylerbeyi kampüslerinde faaliyet gösteren kulübün yıllık etkinlik programları öğrencilerle birlikte hazırlanır.  Öğrenciler, ağaç eşya üzerine dekupaj, kitap kapağı (grafik) tasarımı, mum yapımı, desen, seramik, vitray tekniklerini uygulayarak ders programı dışındaki konu ve yeni çıkan malzemelerle çalışma fırsatı bulur.

 

Vitray Kulübü:

Öğrenciler kendi yaş seviyelerine göre, yeni çıkan vitray malzemeleri ile çalışmalar yaparlar. Vitray tekniğiyle kullanılabilir, eşyalar yapıp satarlar. Elde ettikleri geliri ise Sosyal Sorumluluk Projeleri'nde kullanılar.

 

Seramik Kulübü:

Çamlıca Kampüsü ve Beylerbeyi Kampüsü'nde ayrı ayrı Seramik Kulübü çalışması yapılır. Çalışmalar öğrencilerin üçüncü boyutu kavramasına ve el kaslarını geliştirmelerine yardımcı olmayı amaçlar.  Kulüpte öğrenciler üç boyutlu tasarımlarını uygulamaya dönüştürür.