5. ve 6. sınıflar seviyesinde verilen Bilişim ve Teknolojileri dersinde analitik düşünmeyi geliştiren Scratch türü uygulamalar ile öğrencilerimize programlama dersleri verilmekte; güncel teknolojik aletleri daha etkili ve verimli  kullanabilme konusunda uygulamalar  yapılmaktadır.