SEV İlkokulu anasınıfında öncelikle çocukların okulu sevmeleri, okuldaki etkinliklere zevkle ve isteyerek katılmaları hedeflenir.
 

Yapılan etkinliklerle;

• Çocukların zihinsel, duygusal, sosyal, bedensel ve dil gelişimi desteklenir.

• Günlük yaşamda işlerini kolaylaştıracak özbakım becerileri ve alışkanlıklar edinirler.

• Benlik kavramını geliştirir, kendini ifade etme ve özdenetim sağlamayı öğrenirler.

• Edindikleri bilgi ve becerileri değişik ortamlara transfer edip kullanmaları desteklenir.

• Kişisel ilgi ve yeteneklerini fark edip bunları özgürce ifade etmeleri sağlanır.

• Karşılaştıkları problemleri deneyimlerini kullanarak çözme becerisi geliştirirler.

• Bir birey olarak kendini ifade etmeyi ve seçim yapmayı öğrenirler.

• Bir grubun üyesi olma ve grupla birlikte hareket etme yeteneği kazanırlar.