“Bir çocukla uğraşırken iki duygu içindeyizdir. Çocuk olduğu için sevgi, yarın büyüyeceği için saygı.”

 

Louis Pasteur (Fransız bilgin)
 

Doğdukları andan -hatta daha öncesinden- beri çocuklarınızın gelişimi için çaba harcıyorsunuz, ilköğretimle birlikte biz eğitimciler bu büyük sorumluluğa ortak oluyoruz. Anasınıfını son uçma egzersizlerinin yapıldığı bir yuva olarak düşünün. Çocuklarınız anasınıfında zihinsel, duygusal, sosyal, bedensel ve dilsel gelişimlerinin bir evresini tamamlayıp yeni ve uzun bir döneme hazırlanırlar.
 

Anasınıfı,

• İlköğretim öncesi okul fikrine alışmak,

• Okuldaki etkinliklere katılmak ve zevk almak,

• Yaşıtlarıyla yeni sosyal ilişki ve deneyimler yaşamak,

• Bedensel ve dilsel olarak kendini ifade etme yeteneğini geliştirmek için düzenlenmiş çok özel bir ortamdır.