“Ey müzik,

 içimizin derinliklerinde yüreklerimizi ve

 canlarımızı gizleriz.

 Sensin öğreten bize

 kulaklarımızla görmeyi

 ve yüreklerimizle işitmeyi.”

 

                                                                    Halil Cibran (Lübnan asıllı filozof, yazar)

 

 

Dünyayı görmeden önce işitmeye başlarız. Bebeklikten itibaren ritim ve hareket becerilerimizi geliştirebilmek için de sese ihtiyaç duyarız. İlerleyen yaşlarımızda kültürel ve sanatsal anlamıyla keşfederiz müziği. Hatta yetenekli ve ilgili isek tüm hayatımızı müzik üzerine kurabiliriz.

 

Herkesin kendi içinde hissettiği ve söylediği bir melodisi vardır. Bu melodileri okulumuzda hayata geçirebilir, kendi müziğinizi yaratabilir ve paylaşabilirsiniz. Özel Üsküdar SEV İlkokulu'nda öğrenciler bireysel yaratıcılıklarını ve grup ruhunu güven ortamı içinde senfoniye dönüştürmektedir.

 

Okulumuzda müziğin yaşamda dil ve temel bilimler gibi etkili bir araç olduğu bilinci ile hareket edilir. Çocukların kendi iç sesleri ve evrensel kültürlerle iletişim kurmalarını sağlayacak müzik dilini en yetkin şekilde konuşabilmelerini sağlayacak bir program uygulanır.

 

 

Müzik programı ile öğrencilerin aşağıdaki bilgi ve becerileri edinmeleri hedeflenir:

 

 

• Atatürk’ün sanata ve müziğe verdiği önemi kavrayabilen öğrenciler yetiştirmek,

 

• Müzik yoluyla anlatım güçlerini ve yaratıcılıklarını geliştirmek,

 

• Yetenek ve yaş seviyeleri doğrultusunda kendi çevrelerinden başlayan ve gittikçe gelişen tek ve çok sesli değeri olan şarkı, türkü ve marş dağarcığı kazandırmak,

 

• Nota okuma yazma; solfej, müzik işaretleri gibi temel kavramları öğrenmek,

 

• Duyma, dinleme, sesini kullanma yeteneği geliştirmek,

 

• Ritim ve hareketle, ses ve beden uyumunu tanımak,

 

• İlgi ve yeteneğine uygun bir çalgı çalmayı ya da sesini kullanmayı öğrenmek,

 

• Ulusal ve evrensel müzik türlerini, eserlerini ve bestecilerini tanımak,

 

• Bir müzik eserinin bestecisini ve hayatını inceleyerek müziğin özgünlüğünü kavramak,

 

• Müzik yoluyla duygularını ifade edebilmek,

 

• Grup çalışmalarında müziğin bir dil olarak kullanımına tanık olmak,

 

• Müzikte teknolojik araçlardan yararlanmak,

 

• Yarattığı ya da seslendirdiği bir müzik eserini sunarak performans deneyimi edinmek.

 

• Anasınıfından 8. sınıfa uzanan yolda Orff Metodu kullanılarak müziği yaşama katmak,

 

• Müziği yaşam tarzı haline getirmek.

 

Hedefimiz, sanata ve sanatçıya değer veren çağdaş bir toplumun altyapısını oluşturmak, öğrencilerimizi müzik alanındaki ilgi ve becerilerine göre geliştirip yönlendirmek, bir müzik çalgısı çalma, nitelikli müzik dinleme becerisi ve alışkanlığı  kazandırmak, öğrencilerin sosyalleşmelerini sağlayan çalışma ortamları (korolar, orkestralar ve müzik grupları) yaratarak müziği bir yaşam tarzı haline getirmektir.

 

1. ve 2. sınıf  öğrencilerimizin yaratıcılıklarını geliştirecek müzikal oyun, dans ve ritim çalışmalarıyla  dersi zevkli hale getirerek  ses ve müzik kavramları öğretilirken, bireysel ve toplu halde şarkı söyleme, müzik enstrümanlarını tanıma ve doğru kullanabilme, müziğin insan yaşamı üzerindeki önemini kavrayarak  farklı bakış açıları kazanmaları hedeflenmektedir.
2. sınıf öğrencilerimiz ile; Melodik Orff çalgılarının (Ksilofon, Metalofon, Glockenspiel) eğitimine  başlanarak, bireysel ve toplu halde şarkı söyleme kuralları pekiştirilmekte, okul korosu ve çalgı grupları oluşturulmaktadır.
 

Müziğin temel öğeleri, oyunlar ve görsel malzemeler kullanılarak kavramlaştırma ve sembollere  dönüştürülerek  nota ve  ritim çalışmalara yapılmaktadır.  Melodik Orff çalgılarının (Ksilofon, Metalofon, Glockenspiel) eğitimine  başlanarak, bireysel ve toplu halde şarkı söyleme kuralları pekiştirilmekte, okul korosu ve çalgı grupları oluşturulmaktadır.

 

3. sınıf düzeyinden başlayarak her öğrencilerimizin müzikal yeteneği, fiziki yapısı ve becerileri değerlendirilerek bu doğrultuda Piyano, Gitar ve Keman branşlarından birine yönlendirilir.  Seçtiği branş enstrümanı ile yıl boyunca çalışmalar yapan öğrencilerimiz okulumuzda  düzenlenen müzik etkinliklerinde çalışmalarını sergilerler.

 

3 ve 4. sınıflardan oluşan koromuz, grup olmanın  bilincini, müzik yapmanın zevkini  tadarak, seviyelerine uygun ulusal ve evrensel  eserler ile  klasik müzikten, müzikallere, marşlardan güncel şarkılara varan geniş bir yelpazede repertuvarlarını geliştirerek, zengin bir dağarcık oluştururlar.