Okula her şey yapabilirsiniz, ama okulun kitaplığı yok ise, hiçbir şey yapmamış olursunuz.

                                                                                                                                  (J. Ferry)

 

Teknolojik gelişmeler bilgi depolama kapasitesini akıl almaz seviyelere çıkarmış olsa da elektronik yayıncılığın kitapların sonunu getireceğine inanmıyoruz. Öte yandan günümüzde bir kütüphaneyi basılı malzeme ile sınırlamak  da mümkün değil. Çocukların akademik  gelişimleri için ihtiyaç duydukları kaynaklara özellikle de çok dilli, çok kültürlü bir eğitim ortamında ulaşmak için bilişim teknolojilerinden yararlanmak kaçınılmazdır.

 

Okul Kütüphanemizde  çok zengin Türkçe -İngilizce kaynaklar yer almakta, her yıl  özenle araştırılıp koleksiyona  eklenen yeni yayınların yanısıra, dergi ve gazeteler, internet veri tabanı abonelikleri, CD, VCD, CD-ROM, DVD’ler bulunmaktadır.

 

Koleksiyonda yer alan kitaplar konularına göre Dewey Ondalık Sistemi kullanılarak sınıflandırılmıştır.  2006 yılından bu yana otomasyon programı kullanılan kütüphane koleksiyonu , Follet-Destiny isimli bir yazılımla internet üzerinden herkesin erişimine olanak tanır. Follet-Destiny sayesinde  SEV Çamlıca Kampüsü, Üsküdar Amerikan Lisesi ve Özel SEV Lisesi Kütüphanelerinin kataloglarına ulaşmak mümkündür. Ayrıca yazılım, seçilmiş konular için web linklerine erişim de sağlar. Kütüphanede kullanıcılar için ayrılmış bilgisayarların tümü, okulun bilgisayar ağına ve internete bağlıdır.

 

Öğrencilerimiz Türkçe ve  İngilizce dersleri için planlı bir şekilde kütüphaneyi ziyaret etmektedir.

 

2014-2015  Eğitim Öğretim  Yılında  kitap kahramanlarının oyuncaklarından oluşan oyuncak kütüphanesi de tüm şirinliğiyle kütüphanemize eklenmiş, 1. ve 2. sınıf öğrencilerimize kitapların yanında, oyuncak da ödünç alabilme olanağı sağlanmıştır.

 

Tüm çalışmalarımız; gelişen teknoloji çağında öğrencilerimizin bilgiye hızlı ve verimli bir şekilde ulaşmalarını sağlamak, bireysel okuma alışkanlığı ve zevkini geliştirerek, yaşam boyu okuyan, araştıran,  sorgulayan,  eleştirel bakabilen, bilgi okuryazarlığı yeteneğini kazanmış, donanımlı bireyler yetiştirmektir.

Erken yaşlardan itibaren kütüphane kullanımı desteklenen çocuklar, ileriki yıllarda da kütüphane kullanıcısı olarak kalacaklardır.