"Çalışmak şu üç kötülüğü insandan uzak tutar; can sıkıntısı, kötü alışkanlıklar ve yoksulluk."

 

Voltaire (Fransız yazar)

 

Üsküdar SEV Okullarında 'boş zaman'a inanmayız, her zamanın içi bir şeylerle doludur. Zamanın değerini ise içine koyduklarınız belirler. Öğrencilerimizin bütün yaşamları bilimle, sanatla, sporla, kendileri için yararlı, eğlenceli, gelişimlerine yardım edecek şeylerle dolsun isteriz. Kulüp  etkinlikleri çocuklarımıza kendilerini tanıma ve geliştirme sürecinde çok önemli fırsatlar yaratır. Birlikte düşünmeyi, yapmayı, kazanmayı, kaybetmeyi, devam etmeyi öğrenirler.

 

2016-2017 Eğitim Öğretim Yılı

Özel Üsküdar SEV İlkokulu Kulüp Çalışmaları

Origami Kulübü

Kâğıt katlayarak yapıştırıcı kullanmadan üç boyutlu şekiller oluşturmak origami kulübünün amaçları arasındadır. Öğrencilerin ince kas gelişimini desteklemek, görsel hafızalarını ve öğrenme yeteneklerini geliştirmek ve de onların yaratıcılık potansiyellerini ortaya çıkarmak bu kulübün başlıca hedefleridir.

 

Speed Stacks Kulübü

Speed Stack bir Amerikan sporudur ve akademik çalışmalara da destek olmaktadır.  Bu spor hem sol el hem de sağ el ile oynandığı için beynin iki tarafını da aynı anda çalıştırmaktadır. Çocuk ve gençlerde el, göz koordinasyonunu, beynin sağ-sol kısımlarının aynı anda kullanılmasını, çabukluğu, odaklanmayı ve iki yönlü beceriyi geliştirmektedir.

 

Oyun& Müzik& Dans Kulübü

Öğrencilerimizin ritim duygusunu geliştirmek, orff çalgılarından metalofon ve ksilofon yardımıyla müziksel yeteneklerini artırmak çeşitli müzikli oyun ve danslarla müziği sevmelerini ve yaşamlarına katmalarını sağlamak en temel hedeflerindendir.

 

Creative Crafts Kulübü

Kulübümüz çocukların el becerilerini geliştirmeyi hedefleyen, genel olarak kart süsleme ağırlıklı ve aynı zamanda el işlerine yönelik çeşitli yaratıcı aktiviteler içermektedir.

 

Heykel Kulübü

Heykel, çeşitli yoğurma malzemeleri (kil, oyun hamuru, kâğıt hamuru vb.) ile üç boyutlu çalışmalar yapma etkinliğidir. Heykel kulübünde öğrenciler soyut ya da somut kavramları kullanarak sanatsal çalışmalar yapma ve üç boyutlu biçimlendirme becerisi kazanmaktadır.

 

Satranç Kulübü

Satranç kulübünde iyi bir düşünme, zihinsel dikkati yükseltme, oyun üzerine kurulmuş bir öğrenme ortamının öğrenmedeki pozitif etkileri ön plana çıkmaktadır. Bireylerin azmini, cesaretini geliştirir ve özeleştiri yeteneğini arttırır. Kulübümüz sebep-sonuç ilişkisi kurabilme ve analitik düşünme yeteneği kazandırmaktadır.

 

*Rusça Kulübü

Kulübümüzde öğrencilerimize Rusçayı ve Rus kültürünü tanıtma ve günlük basit konularda dinlediğini anlama, konuşma ve okuduğunu anlama becerilerini kazandırma hedeflenir.

 

*Modern Dans Kulübü

Bir duygu veya düşünceyi iletmek için müzik eşliğinde hareket etme sanatı olan Modern Dans’ta; müzik ve ritim eşliğinde postur,  esneklik ve estetik algı gelişimi kazandırmak hedeflenir.

 

Maker Kulübü

Öğrencilerimiz özgürce karar vermeyi, risk almayı var olan ürünleri almak yerine bireysel ve farklı ürünler oluşturmayı, tasarlamayı ve ortaya çıkarmayı, tüketmek yerine üretmeyi proje tabanlı çalışarak öğrenirler. Fikirden, üretime geçen nesil yetiştirmek hedeflenmektedir.

 

Fotoğraf Kulübü

Öğrenciler fotoğraf sanatını tanır ve fotoğraf çekim tekniklerini öğrenirler. Çektikleri fotoğraflarda farklı bir bakış açısı geliştirmelerini sağlamak, hayatın akışını gözlemleme güçlerini arttırmak ve fotoğraf çekerken keyifli anlar yaşamalarını sağlamak hedeflenir.

 

Pasta Tasarımı Kulübü

Öğrencilerimizin sorumluluk duygularını geliştirmek, onlara iş bölümünü öğretmek ve onların el becerilerini geliştirerek farklı lezzetlerin yapımını öğretmek hedeflenmektedir.

 

Moda & Takı Tasarım Kulübü

Kulübümüz görsel deneyimi mümkün olduğunca farklı etkinlik çalışmalarıyla zenginleştirerek öğrencilerin kendi tasarımlarını ve kendi tarzlarını oluşturmalarını hedefler. Malzemeleri deneme yoluyla farklı takı aksesuarlarını kullanarak öğrencilerimizin yaratıcılıklarını ön plana çıkarmaktır.

 

Akıl Oyunları Kulübü

Öğrencilerimizin zekâ oyunları oynarken eğlenen, eğlenirken çok yönlü düşünüp aynı zamanda hızlı ve doğru karar verme becerilerini geliştirmeyi amaçlamaktadır.

 

*İngilizce Drama Kulübü

İngilizce Drama Kulübü öğrencilerimizin sahne performansı yeteneklerini İngilizce becerileriyle sergileyebilecekleri bir ortam yaratmayı hedeflemektedir. Aynı zamanda öğrencilerimiz sene sonunda hazırladıkları oyunu sahnede sergileme fırsatı elde etmektedir.

 

Ritim & Perküsyon & Bateri Kulübü

Vurmalı ve melodik çalgılar kullanarak müzik çalma, yaratma süreçlerine öğrencini katılımını sağlamak en temel hedeftir. Tempo takip ve duyduğunu tekrar edebilme, müzikal farkındalık, kendi müziğini yaratma gibi beceriler de kulüp dersimizde öğrencilerimize kazandırılmaktadır.

 

Eko–Tim Kulübü

Küçük yaşlardan itibaren öğrencilerde çevre bilincinin geliştirilmesi amaçlanmaktadır. Yapılan çalışmalarla çevreye duyarlı nesiller yetiştirmek temel hedeftir.

 

Karikatür Kulübü

Öğrencilerimiz bu kulüpte kara kalemle duygu ve düşüncelerine mizahlarını katarak kısa, düşündürücü ve özlü bir fikir vermek için resimler çizmektedir.

 

Basketbol Kulübü

Basketbol, her yaş grubunda yoğun ilginin oluştuğu bir spor dalıdır. Çocuklar bu spor ile göz-kas koordinasyonunu ve bireysel becerilerini geliştirme imkânı bulurlar. Sosyal yönden, bir takım oluşturma ve takım ruhuyla iş birliği içinde ortak hareket etmeyi öğrenir. Kaybetmeyi ve paylaşmayı öğrenir.

 

Futbol Kulübü

Futbol mücadeleyi, takım ruhunu, kardeşliği, paylaşımı ve özgüveni geliştirir. Bu kulüp bireysel top becerisini geliştirmek ve bu sporun tekniklerini öğretmeyi amaçlamaktadır.

 

Eskrim Kulübü

Olimpik spor branşlarının ilklerinden olan eskrim branşı fiziksel ve düşünsel olarak üst düzeyde performans gerektiren bir branştır. Eskrim branşı öğrencilerimizde başarıya, başarısızlığa, çalışmaya ve programlı olmaya, hedef koymaya, hedefe ulaşmak için yapılan etkinliklerde bir vizyon sağlamakta, spor ve yaşam disiplinine karşı bakış açılarını geliştirmektedir.

 

*Jimnastik Kulübü

Kulübümüzün amacı, bedensel faaliyetlerin katkısı ile çocuklarda fiziksel ve ruhsal anlamda olumlu gelişmeler sağlamak, öğrencilerin arkadaşları ile iş birliği yaparak müzik eşliğinde jimnastik hareketleri yapabilmelerini ve böylece düzgün bir vücut duruşuna sahip olabilmelerini sağlanmaktadır. Yapılacak çalışmaların bir sunumla sergilenmesi hedeflenir.

 

NOT: Yanında * işareti olan kulüpler yıllık, diğerleri yarım dönemliktir.