"Çalışmak şu üç kötülüğü insandan uzak tutar; can sıkıntısı, kötü alışkanlıklar ve yoksulluk."

 

Voltaire (Fransız yazar)

 

Üsküdar SEV Okullarında 'boş zaman'a inanmayız, her zamanın içi bir şeylerle doludur. Zamanın değerini ise içine koyduklarınız belirler. Öğrencilerimizin bütün yaşamları bilimle, sanatla, sporla, kendileri için yararlı, eğlenceli, gelişimlerine yardım edecek şeylerle dolsun isteriz. Kulüp  etkinlikleri çocuklarımıza kendilerini tanıma ve geliştirme sürecinde çok önemli fırsatlar yaratır. Birlikte düşünmeyi, yapmayı, kazanmayı, kaybetmeyi, devam etmeyi öğrenirler.

 

Kulüp çalışmaları öğrencileri sosyal yaşama hazırlarken onların özgüvenlerinin ve iletişim becerilerinin gelişmesini sağlar.  Ayrıca sorumluluk alma ve paylaşma, grup içi demokratik işleyişi öğrenme, takım olarak çalışma ve ortak verilen kararlara sahip çıkma konularında beceriler kazanmalarını sağlar.  Okul hayatının bir parçası olan kulüpler, öğrencilerin kendi istekleri doğrultusunda dönemlik veya yıllık seçilebilir.

Sunulan kulüpler, her sene ilgi ve ihtiyaca bağlı olarak değişebilir.

 

2017-2018 Eğitim Öğretim Yılı

Özel Üsküdar SEV İlkokulu Kulüp Çalışmaları

*Speed Stacks  Club

Speed Stack bir Amerikan sporudur ve akademik çalışmalara da destek olmaktadır.  Bu spor hem sol el hem de sağ el ile oynanmaktadır. Çocuk ve gençlerde el, göz koordinasyonunu, beynin sağ-sol kısımlarının aynı anda kullanılmasını, çabukluğu, odaklanmayı ve iki yönlü beceriyi geliştirmektedir.

DÖNEMLİK            KULÜP DİLİ: İNGİLİZCE       SEVİYE:1-2. SINIFLAR

*Güzel Sanatlar Kulübü

Kulübümüz, öğrencilerimizin yetenek ve ilgilerini destekleyerek, natürmort, portre, peyzaj, model, karakter çalışmaları, obje etütleri, kroki çizimleriyle resim tekniklerini öğretici ve pekiştirici etkinlikler yapar.

DÖNEMLİK         KULÜP DİLİ:TÜRKÇE           SEVİYE:1-2. SINIFLAR

*Kodlama Kulübü

Kodlama kulübünde, öğrencilerimiz gerçek hayatta karşılaşacağı sorunlarda da işine yaracağı ve bilgisayar programcılığının temeli olan algoritmayı öğrenerek yolculuğa başlarlar. Kodlama eğitimi ile öğrenciler; teknolojik becerilerin yanı sıra problem çözme, takım çalışması, planlama, karar verme, kritik düşünme becerileri geliştirirler.

DÖNEMLİK       KULÜP DİLİ: TÜRKÇE        SEVİYE : 1-2. SINIFLAR

 *Satranç Kulübü

Satranç kulübümüz; çocuklara odaklanma, görselleştirme, ileriyi düşünme, muhakeme yeteneği kazandırma, planlama becerisini arttırma ve soyut düşünme yeteneklerini kazandırır. Satranç kulübü öğrenmedeki pozitif etkileri ön plana çıkarmaktadır.

DÖNEMLİK        KULÜP DİLİ:TÜRKÇE              SEVİYE:3-4. SINIFLAR

 *İspanyolca Kulübü

Kulübümüzde öğrencilerimize İspanyolcayı ve İspanyol kültürünü tanıtma ve günlük basit konularda dinlediğini ve okuduğunu anlama, konuşma becerilerini kazandırma hedeflenir.

YILLIK           Kulüp Dili: İSPANYOLCA             SEVİYE:3-4. SINIFLAR

*Rusça Kulübü

Kulübümüzde öğrencilerimize Rusçayı ve Rus kültürünü tanıtma ve günlük basit konularda dinlediğini ve okuduğunu anlama, konuşma becerilerini kazandırma hedeflenir.

YILLIK               KULÜP DİLİ: RUSÇA                SEVİYE:3-4. SINIFLAR

*Maker Club

Öğrencilerimiz özgürce karar vermeyi, risk almayı, var olan ürünleri almak yerine bireysel ve farklı ürünler oluşturmayı, tasarlamayı ve ortaya çıkarmayı, tüketmek yerine üretmeyi proje tabanlı çalışarak öğrenirler.

DÖNEMLİK        KULÜP DİLİ: İNGİLİZCE           SEVİYE:3-4. SINIFLAR

 

 

 *İngilizce Drama Kulübü

İngilizce Drama Kulübü öğrencilerimizin sahne performansı yeteneklerini İngilizce becerileriyle sergileyebilecekleri bir ortam yaratmayı hedeflemektedir. Aynı zamanda öğrencilerimiz sene sonunda hazırladıkları oyunu sahnede sergileme fırsatı elde etmektedir.

YILLIK               KULÜP DİLİ: İNGİLİZCE           SEVİYE:4. SINIFLAR

*Doğa Sporları

 Günümüzde gelişmiş ülkelerde milyonlarca insanın ‘DOĞA SPORLARI’ yaparak sosyalleştiği ve güçlü bireyler olarak mutlu olmaya çalıştıklarını biliyoruz. Öğrencilerimiz daha doğaya çıkmadan okulumuzda alacakları eğitimle, orada güvenle var olmanın, etkinlik yapmanın ilkelerini öğrenebilecekler. Ayrıca balonda bulunan tırmanış duvarında yapacağımız ‘spor tırmanış’ uygulamalarıyla güven içerisinde tırmanış becerilerini geliştireceklerdir.

DÖNEMLİK        KULÜP DİLİ : TÜRKÇE       SEVİYE:1-2-3-4. SINIFLAR

 *Heykel Kulübü

Heykel, çeşitli yoğurma malzemeleri (kil, oyun hamuru, kâğıt hamuru vb.) ile üç boyutlu çalışmalar yapma etkinliğidir. Heykel kulübünde öğrenciler soyut ya da somut kavramları kullanarak sanatsal çalışmalar yapma ve üç boyutlu biçimlendirme becerisi kazanmaktadır.  

 DÖNEMLİK        KULÜP DİLİ : TÜRKÇE         SEVİYE:1-2-3-4. SINIFLAR

 *Origami Kulübü

Kâğıt katlayarak yapıştırıcı kullanmadan üç boyutlu şekiller oluşturmak origami kulübünün amaçları arasındadır. Öğrencilerin ince kas gelişimini desteklemek, görsel hafızalarını, öğrenme yeteneklerini geliştirmek ve onların yaratıcılık potansiyellerini ortaya çıkarmak bu kulübün başlıca hedefleridir.

DÖNEMLİK        KULÜP DİLİ : TÜRKÇE         SEVİYE:1-2-3-4. SINIFLAR

*Modern Dans Kulübü                         

Bir duygu veya düşünceyi iletmek için müzik eşliğinde hareket etme sanatı olan Modern Dans’ta; müzik ve ritim eşliğinde postur, esneklik ve estetik algı gelişimi kazandırmak hedeflenir.

 YILLIK                KULÜP DİLİ : TÜRKÇE        SEVİYE:1-2-3-4. SINIFLAR

 *Fotoğraf Kulübü

Öğrenciler fotoğraf sanatını tanır ve fotoğraf çekim tekniklerini öğrenirler. Çektikleri fotoğraflarda farklı bir bakış açısı geliştirmelerini sağlamak, hayatın akışını gözlemleme güçlerini arttırmak ve fotoğraf çekerken keyifli anlar yaşamalarını sağlamak hedeflenir.

DÖNEMLİK        KULÜP DİLİ : TÜRKÇE       SEVİYE:1-2-3-4. SINIFLAR

 *Pasta Tasarımı Kulübü

Öğrencilerimizin sorumluluk duygularını geliştirmek, onlara iş bölümünü öğretmek ve onların el becerilerini geliştirerek farklı lezzetlerin yapımını öğretmek hedeflenmektedir.

DÖNEMLİK    KULÜP DİLİ : TÜRKÇE             SEVİYE:1-2-3-4. SINIFLAR

 

 

*Fun Club

 Heyecan verici oyunlar, eğlenceli aktiviteler ile eğlenerek İngilizce becerilerimizi daha da geliştirmek için İngilizce şarkıları söyleyeceğiz.

 DÖNEMLİK       KULÜP DİLİ: İNGİLİZCE          SEVİYE:1-2-3-4. SINIFLAR 

 *Junior Master Chefs

Usta bir aşçı olmak ister misiniz? O zaman bu kulüp tam size göre. Yemek pişirme tekniklerini öğrenip dünyanın değişik yerlerinden yemek ve tatlılar yapacağız. Bu şekilde her ülkenin kültür ve geleneklerini öğreneceğiz. Dünyamız hakkında bilgiler öğrenirken birlikte kesip karıştıralım!

DÖNEMLİK      KULÜP DİLİ: İNGİLİZCE         SEVİYE:1-2-3-4.SINIFLAR

*Çocuklarla Felsefe Kulübü

Öğrencilerin düşünsel becerilerini geliştirecekleri, özellikle sorgulama ve birlikte fikir üretme pratikleriyle demokratik bir ortamda birbirini dinleyen, başkalarının düşüncelerine saygılı, kendi fikirlerini paylaşmaktan çekinmeyen bireylerin gelişimlerinin amaçlandığı çalışmamızda her hafta belirli bir felsefi konu veya problem üzerinde tartışacağız. Uygun bir materyal ile felsefi konu veya problemin sınıfta tartışmaya açılmasını, sorgulayan topluluk olarak yapacağımız tartışmalar izleyecektir. Kazanımlar, yapılacak çeşitli etkinliklerle pekiştirilecektir.

DÖNEMLİK      KULÜP DİLİ: TÜRKÇE          SEVİYE:1-2-4.SINIFLAR

*Moda & Takı Tasarım Kulübü

Kulübümüz görsel deneyimi mümkün olduğunca farklı etkinlik çalışmalarıyla zenginleştirerek öğrencilerin kendi tasarımlarını ve kendi tarzlarını oluşturmalarını hedefler. Malzemeleri deneme yoluyla farklı takı aksesuarlarını kullanarak öğrencilerimizin yaratıcılıklarını ön plana çıkarmaktır.

DÖNEMLİK       KULÜP DİLİ : TÜRKÇE      SEVİYE:1-2-3-4. SINIFLAR

*Karikatür Kulübü

Öğrencilerimiz bu kulüpte kara kalemle duygu ve düşüncelerine mizahlarını katarak kısa, düşündürücü ve özlü bir fikir vermek için resimler çizmektedir.

DÖNEMLİK       KULÜP DİLİ : TÜRKÇE     SEVİYE:1-2-3-4. SINIFLAR

 *Ritim & Perküsyon & Bateri Kulübü

 Vurmalı ve melodik çalgılar kullanarak müzik çalma, yaratma süreçlerine öğrencini katılımını sağlamak en temel hedeftir. Tempo takip ve duyduğunu tekrar edebilme, müzikal farkındalık, kendi müziğini yaratma gibi beceriler de kulüp dersimizde öğrencilerimize kazandırılmaktadır.

DÖNEMLİK     KULÜP DİLİ : TÜRKÇE         SEVİYE:1-2-3-4. SINIFLAR

 

*Ecoteam Kulübü

Küçük yaşlardan itibaren öğrencilerde çevre bilincinin geliştirilmesi amaçlanmaktadır. Yapılan çalışmalarla çevreye duyarlı nesiller yetiştirmek temel hedeftir.

DÖNEMLİK        KULÜP DİLİ : İNGİLİZCE    SEVİYE:3-4. SINIFLAR

 

 

 

 

 

 

 *Basketbol Kulübü

Basketbol, her yaş grubunda yoğun ilginin oluştuğu bir spor dalıdır. Çocuklar bu spor ile göz-kas koordinasyonunu ve bireysel becerilerini geliştirme imkânı bulurlar. Sosyal yönden, bir takım oluşturma ve takım ruhuyla iş birliği içinde ortak hareket etmeyi öğrenir. Kaybetmeyi ve paylaşmayı öğrenir.

DÖNEMLİK     KULÜP DİLİ : TÜRKÇE   SEVİYE:1-2-3-4. SINIFLAR

*Futbol Kulübü

Futbol mücadeleyi, takım ruhunu, kardeşliği, paylaşımı ve özgüveni geliştirir. Bu kulüp bireysel top becerisini geliştirmek ve bu sporun tekniklerini öğretmeyi amaçlamaktadır.

DÖNEMLİK     KULÜP DİLİ : TÜRKÇE     SEVİYE:1-2-3-4. SINIFLAR

 *Eskrim Kulübü

Olimpik spor branşlarının ilklerinden olan eskrim branşı fiziksel ve düşünsel olarak üst düzeyde performans gerektiren bir branştır. Eskrim branşı öğrencilerimizde başarıya, başarısızlığa, çalışmaya ve programlı olmaya, hedef koymaya, hedefe ulaşmak için yapılan etkinliklerde bir vizyon sağlamakta, spor ve yaşam disiplinine karşı bakış açılarını geliştirmektedir.

DÖNEMLİK    KULÜP DİLİ: TÜRKÇE      SEVİYE:1-2-3-4. SINIFLAR

*Cimnastik Kulübü

Kulübümüzün amacı, bedensel faaliyetlerin katkısı ile çocuklarda fiziksel ve ruhsal anlamda olumlu gelişmeler sağlamak, öğrencilerin arkadaşları ile iş birliği yaparak müzik eşliğinde cimnastik hareketleri yapabilmelerini ve böylece düzgün bir vücut duruşuna sahip olabilmelerini sağlanmaktadır. Yapılacak çalışmaların bir sunumla sergilenmesi hedeflenir.

YILLIK       KULÜP DİLİ: TÜRKÇE        SEVİYE:1-2-3-4. SINIFLAR