“Yüzünüzü görmek için aynaya bakarsınız, ruhunuzu görmek için sanat yapıtlarına.”

 

G. Bernard Shaw (İrlandalı yazar)

 

Keşfetme arzusuyla doğan çocuklar sanata doğal olarak yeteneklidir. Çocuk resimlerini sevimli bulmamızın nedeni kuralsız, özgün ve içgüdüsel olmalarıdır belki de. Onlar çizdikleri resimlere izlenimlerini yansıtırken, biz de resme yansıyanlardan çocuklarımızı anlamaya çalışırız. Görsel sanat eğitiminin önemi de burada ortaya çıkar.

 

Algının gelişmesi, farkındalığın artması, sanatsal yeteneğin keşfi, yaratıcı düşünce ve sanat yoluyla kendini ifade etme becerilerinin kazandırılması yolunda harcanan her çaba çocuğun zihinsel gelişiminde önemli etkiler yaratır.

 

Grafiğin matematikle, renklerin müzikle ilişkili olmadığını hangimiz iddia edebiliriz?

 

HEDEFLER

İki ve üç boyutlu çalışmaları içeren Görsel Sanatlar Programı ile öğrencilerin aşağıdaki bilgi ve becerileri edinmesi hedeflenir:

 

• Algılama, düşünme ve yaratıcı güçlerini geliştirme,

• İlgi ve yeteneklerini pekiştirme,

• Sanat yoluyla duygu ve düşüncelerini ifade edebilme,

• Yaşamın görsel unsurlarına yönelik farkındalığın artması,

• Sanat eserinin özgünlüğünü kavrama,

• Sanatın yaşamla ilişkisini yaşayarak öğrenme,

• El becerilerini geliştirme, sanatsal araç ve teknikleri kullanma,

• Grup çalışmalarıyla işbirliği yapma alışkanlığı kazanma.

 

ETKİNLİKLER

Görsel Sanatlar programında ele alınan konular ders dışı etkinlikler ve kulüp çalışmaları ile desteklenir:

 

• Öğrencilerimiz, yurtiçi ve yurtdışı resim yarışmalarına katılırlar.
• Her sınıf seviyesi farklı müzelerdeki sergilere götürülür. (Her öğrenci okul yaşamı boyunca 8 müze ziyaret eder.)
• Yurtiçine ve yurtdışına sanat turları düzenlenir.
• Bazı sanatçılar okula davet edilerek sanat söyleşileri düzenlenir.
• Sanat malzemeleri üreten / satan firmalarla uygulamalı etkinlikler düzenlenir.
• Her yılın sonunda Görsel Sanatlar Sergisi açılır.
• Öğrenciler değişik sanat atölyelerine katılır.
• Sosyal sorumluluk projeleri kapsamında birçok kuruluşa resim malzemeleri yardımı yapılır.

 

Görsel Sanatlar Kulübü:

Çamlıca ve Beylerbeyi kampüslerinde faaliyet gösteren kulübün yıllık etkinlik programları öğrencilerle birlikte hazırlanır.  Öğrenciler, ağaç eşya üzerine dekupaj, kitap kapağı (grafik) tasarımı, mum yapımı, desen, seramik, vitray tekniklerini uygulayarak ders programı dışındaki konu ve yeni çıkan malzemelerle çalışma fırsatı bulur.

 

Moda & Takı Tasarım ve Moda& Tasarım Kulüpleri:

İlkokul 1. ve 2. sınıflarda Moda & Takı Tasarım Kulübü,  3. ve 4. sınıflarda da  Moda & Tasarım Kulübü ile öğrencilerimizin yaratıcılıklarını kullanarak özgün ürünler çıkarmaları beklenir. Öğrencilerimiz sanatsal becerilerini geliştirirken kendi stillerini keşfetme fırsatı da yakalamış olacaklardır.