• Eğitimci kadromuz 51 tam zamanlı öğretmenden oluşmaktadır.

• Öğretmenlerimizin ortalama deneyim süresi 12 yıldır.

•  12 öğretmenimiz yüksek lisans diplomasına sahiptir.

• Yabancı öğretmenlerimiz, eğitim kadromuzun %15'ini oluşturmaktadır.