EĞİTİM-ÖĞRETİM » İNGİLİZCE » PROGRAM | ÜSKÜDAR SEV - Özel Üsküdar SEV İlköğretim Okulu

ANASINIFI İNGİLİZCE PROGRAMI


Anasınıfı İngilizce programının hedefi öğrencilerin dil öğrenimine karşı ömür boyu ilgi ve sevgi geliştirmelelerini sağlamaktır.
İngilizce dersi günlük hava durumu, haftanın günleri , öğrenci yoklaması ve benzeri  konuşmalarla başlar. Yeni konular oyunlar oynayarak, hikayeler dinleyerek ve canlandırma yaparak tanıtılır. Şarkılar seçilirken seçilen şarkıların eğlenceli oluşuna, özgünlüğüne ve dil öğrenimine araç oluşturmasına özen gösterilir.Öğrenciler yeni bir konuyla tanıştırıldıktan sonra masalarında kitap çalışması ve sanat etkinliği yaparlar.Çoğu ders, öğretmen- öğrenci etkileşim zamanını artırmak için iki İngilizce öğretmeni eşliğinde yapılır. Aktivite çeşitliliği öğrencilerin dili daha rahat bir atmosferde özümsemelerine yardım eder.
Okuma alışkanlığı ve kitaplara saygıyı desteklemek için sınıflar her hafta anasınıfı İngilizce kütüphanesine götürülür. Öğrenciler önce bir hikaye dinlerler ve sonrasında yaşlarına uygun kitaplara bakarlar. Her hafta yeni bir kitap almak çocukların çok hoşuna gider. Öğrenciler aileleriyle kitaplarını paylaşmaktan ve onları da İngilizce öğrenme süreçlerine dahil etmekten keyif alırlar.
Özetle, anasınıfı İngilizce programı öğrencilere uzun yıllar sürecek dil öğreniminde sağlam bir temel sağlar.

 

1. SINIFLAR İNGİLİZCE PROGRAMI
 

1.Sınıfta 4 saat tüm sınıf ve 4 saat de split olmak üzere  toplam 8 saat İngilizce dersi vardır. Bu seneki ders kitabımız Kid’s Box öğrenci ve Kid’s Box aktivite kitabıdır.
Ders kitabının yanısıra Potato Pals adlı hikaye serisi kullanılmaktadır. Bu seri kendine özgü resimli anlatımıyla ögrencilerin günlük dil kullanımına yardımcı olmaktadır. Çok çeşitli oyun ve aktiviteler kullanılmaktadır. Konuşma becerisini geliştirmek için öğrenciler ikili gruplar halinde hikayeleri canlandırma oyunları ve benzeri birçok oyunlar oynar. Potato Pals kitap serisi İngilizce kelime ve cümle yazımı çalısmaları için aktivite ve çalışma kitapları da içermektedir. Bu kitaplar eşliğinde öğrenciler hikaye cümleleri ve odak kelimeleri okuma, yazma ve fonetik ses çalışmaları yapmaktadır.
Bu kitaplara ek olarak öğrencilerin seviye 2 ve seviye 3 olmak üzere iki set Oxford Reading Tree kitapları bulunmaktadır. Bu kitaplar derslerde akıllı tahta aracılığıyla öğrencilerin keyifle katıldıkları Konusan Hikayelerle desteklenmektedir. Öğrenciler ana dillerinde okumayı gerceklestirdikten hemen sonra İngilizce okumaya başlarlar.Oxford Reading Tree hikayeleri basit hikayelerle öğrencileri İngilizce okumayla tanıştırır ve alıstırır.  Birçok öğrenci için ikili gruplar halinde okuma aktivitesi dersin en keyifli kısmıdır. Okuma alıştırması yaptığımız derslere 4. Sınıf öğrencileri  de zaman zaman davet edilmektedir ve 1. Sınıf öğrencileriyle eşleştirilip öğrencilerin derse olan ilgisi artırılmaya çalışılmaktadır.
Derslerde giris ve ısınma aktiviteleri için Akıllı Tahtadan faydalanılmaktadır.Öğrenciler Akıllı Tahta eşliğindeki fiziksel aktivitelerden keyif almaktadırlar.
Her hafta 1. Sınıf öğrencileri hikaye dinlemek, okumak, kitaplara bakmak ve kitap almak üzere kütüphane de bir ders saati geçirmektedir. 1.dönemde İngilizce dersinde ödev verilmemektedir. 2. dönemde başlamak üzere tekrar alıstırmaları Cuma günü ödev olarak eve gönderilmektedir.


2. SINIFLAR İNGİLİZCE PROGRAMI

 

2. sınıf Main Course dersi, 4 tüm sınıf ve 4 split ders olmak üzere haftada 8 dersten oluşur. Derste yıl boyunca Kid’s Box 2 ders, çalışma ve  kitapları, Primary- I Dictionary 1, Grammar Friends 1, Mr. Marvel 1 ve 2  kitaplarını ve  DVD’leri ve bunlara ek olarak Oxford Reading Tree Stage 4 and 5 adlı hikaye kitapları kullanılır. Her hafta bir ders kütüphane ziyaretine ayrılır. Öğrenciler kütüphanede edebiyat türleriyle tanışır. Düzenli kitap alımıyla öğrencilere okuma sevgisinin kazandırılması amaçlanır.
Programda okuma yazma konuşma ve dinleme becerilerinin birbirini destekleyecek şeklide geliştirilmesi ön plana alınır. Farklı türlerden seçilen örneklerle öğrencilerimizin okuma, anlama, analiz, yazılı ve sözel yorum yapma becerilerini geliştirirken değişik yazı çalışmaları yapmalarına da fırsat verilir.
Amacımız öğrencilerimize öğrenme hayatının yaşam boyu devam edecek olan bir süreç olduğunu aşılamaktır. Bu nedenle, İngilizce programımız, dört temel becerinin (okuma-yazma-dinleme-konuşma) birbirini destekleyerek ilerlemesini amaçlarken, öğrencilerimizin araştırma, grup olarak çalışma ve üst düzey düşünme becerilerini geliştirmeyi amaçlar.
Tüm yapılan çalışmalarla, öğrencilerimizin İngilizceyi severek öğrenmesi, dil becerilerini geliştirirken  küçük yaşlardan kendi  öğrenimlerinin sorumluluğunu alabilmeleri amaçlanır.


 

3. SINIFLAR İNGİLİZCE PROGRAMI


3.sınıf İngilizce programı, haftada 5 ders (2 tüm sınıf, 3 yarım sınıf) İngilizce Main Course ve haftada 3 ders (1 tüm sınıf, 2 split) Dil Sanatları olmak üzere toplam 8 dersten oluşmaktadır. Bu derslerde öğrencilerin 1.ve 2.sınıflarda öğrenmiş oldukları dil becerilerini ve bilgilerini geliştirmeye yönelik olarak düzenlenmiştir. Öğrenciler önceki yıllarda öğrenmiş oldukları kelimeleri tekrar edip kullanmaya devam ederlerken, daha karmaşık sözcükleri de dağarcıklarına eklemeye başlarlar. Buna ilave olarak, dinleme becerilerini ilerletirken, yazma ve konuşma becerilerini de geliştirirler. Öğrenciler, iki haftada bir ders kütüphaneye götürülür. Burada uzman bir kütüphane öğretmeni eşliğinde hikaye okurlar ve alıştırmalar yaparlar. Okul dışında okuma alışkanlıklarını kazanmaları için ders sonunda kütüphaneden kitap ödünç alırlar ve düzenli olarak bu süreci devam ettirirler.
Program, öğrencileri çeşitli yöntem ve metodlar kullanarak İngilizce dilini öğrenmelerini, zevkli bir deneyime dönüştürmeyi amaçlar. Derste kullanılan araçlar, dersi öğreten öğretmenler tarafından özenle seçilip, dil öğrenme teknolojilerini yoğun olarak takip etmektedir.  Öğrencilerin, derslerde etkin, yaratıcı olmaları ve dış dünya ile bağlantı kurmaları sağlanmaktadır. Öğrenciler, 3.sınıfın sonunda Avrupa Dilleri Ortak Çerçeve Programı doğrultusunda 2.seviye’ye gelmiş olacaklardır.
 

3. sınıf Main Course Kitapları: 3.sınıf Dil Sanatları kitapları:

Kid’s Box 3 Ders kitabı & Alıştırma kitabı
Grammar Starter
Reading & Writing 2 & 3
I-dictionary 2 Workbook

Oxford Reading Tree 6 & 7. seviye kitapları
Around the World in Eighty Days
Cities

 

 
4. SINIFLAR İNGİLİZCE PROGRAMI
 

4.Sınıf Main Course dersi, 2 tüm sınıf ve 4 split ders olmak üzere haftada 7 dersten oluşur. Dilbilgisi içerikli derste yıl boyunca World Wonders 1 ders, çalışma ve  kitapları, World Wonders  kitabının DVD’si ve bunlara ek olarak Oxford Word Skills adlı bir kelime kitabı kullanılır.
Derste çeşitli zamanlara ve dilbilgisi konulara giriş ve kullanma becerilerinin pekiştirilmesine önem verilmektedir. Grup çalışması, teknolojinin de ağırlıklı olarak kullanımıyla, öğrencilerin sözel ve iletişim becerilerinin geliştirilmesinde önemli bir rol oynar. Farklı öğrenme türlerine dayalı olarak günce yazımı tanıtılır ve yazma becerisi geliştirilir.

Her hafta split derslerden biri okul laboratuvarında yapılan bilgisayar dersine ayrılır. Bu derste yıl boyunca Main Course ve Language Arts derslerinde işlenen konuları ve kazandırılan becerileri tamamlamaya yönelik çalışmalar ve bu dersleri destekleyen projeler yapılır. Ek zamana ihtiyacı olan öğrenciler teneffüslerde bilgisayar laboratuvarına gelerek proje çalışmalarını tamamlayabilir.

Her iki haftada bir, bir ders kütüphane ziyaretine ayrılır. Öğrenciler kütüphanede edebiyat türleriyle tanışır. Düzenli kitap sunumu ve alımıyla öğrencilere okuma sevgisinin kazandırılması amaçlanır.
Ödevler, Main Course dersinin bütünleyici bir parçasıdır ve düzenli olarak çalışma kitabı ve gramer kitabından alıştırmalar verilir. Verilen projeler çoğunlukla sınıf ortamında tamamlanır. Ders kitaplarında işlenen modüllerdeki konulara yönelik her dönem iki ortak sınav yapılır. Sınıf çalışması ve derse katılım da bu dersin değerlendirilmesinde önemli rol oynar.

4. Sınıf Dil Sanatları dersi haftada 1 kez tüm sınıf ve 3 kez yarım  sınıf olarak yapılır. Yıl boyunca okunacak kitaplar şunlardır:

Marcel and the Shakespeare Letters
A Faraway World
Wind and the Willows
Life in the Rainforest
Incredible Earth
Boxcar Children
Adventures of Tom Sawyer
True Heroes of Sport

Derslerde yaratıcı temalar işlenerek öğrencilerin dinleme, yazma ve okuma becerileri geliştirilir. Ayrıca, okuma çalışmalarıyla ilgili birçok projeler yapılır. Bunların içeriği sözlü sunumlar, paragraf yazımı, drama çalışmaları ve uygulamalı etkinliklerden oluşmaktadır . İngilizce Main Course dersi de bu derste işlenen temaları destekleyici çalışmalar yapar.

 

5. SINIFLAR İNGİLİZCE PROGRAMI

 

5. Sınıf Main Course dersi, 5 tüm sınıf ve 5 split ders olmak üzere haftada 10 dersten oluşur. Dilbilgisi içerikli derste yıl boyunca Messages 2 ve 3 ders ve çalışma kitapları, Messages kitabının videoları ve bunlara ek olarak bir gramer alıştırma kitabı kullanılır.

 

Derste çeşitli zamanları ve gramer konularını kullanma becerilerinin geliştirilmesine önem verilmektedir. Çeşitli temalar aracılığıyla, öğrencilere aynı zamanda farklı kültürel konulara dayalı dinleme ve okuma aktiviteleri sunulur. Grup çalışması, teknolojinin de ağırlıklı olarak kullanımıyla, öğrencilerin sözel ve iletişim becerilerinin geliştirilmesinde önemli bir rol oynar. Çeşitli yazı türlerine ve günce yazımına ağırlık verilerek yazma becerisi geliştirilir.

 

Her hafta split derslerden biri okul laboratuvarında yapılan bilgisayar dersine ayrılır. Bu derste yıl boyunca Main Course ve Language Arts derslerinde işlenen konuları ve kazandırılan becerileri tamamlamaya yönelik çalışmalar yapılır. Yıl boyunca yapılan projeler powerpoint sunumlarını, Encartakids ve web araştırmalarını, gazete makaleleri, şiir ve metin yazımını ve gramer alıştırmaları içerikli bir websitesi olan Agendaweb’de yapılan çalışmaları içerir. Ek zamana ihtiyacı olan öğrenciler teneffüslerde bilgisayar laboratuvarına gelerek proje çalışmalarını tamamlayabilir.

 

Her iki haftada bir, bir ders kütüphane ziyaretine ayrılır. Öğrenciler kütüphanede edebiyat türleriyle tanışır. Düzenli kitap sunumu ve alımıyla öğrencilere okuma sevgisinin kazandırılması amaçlanır.

 

Ödevler, Main Course dersinin bütünleyici bir parçasıdır ve düzenli olarak çalışma kitabı ve gramer kitabından alıştırmalar verilir. Verilen projeler çoğunlukla sınıf ortamında tamamlanır. Ders kitaplarında işlenen modüllerdeki konulara yönelik her dönem üç ortak sınav yapılır. Sınıf çalışması ve derse katılım da bu dersin değerlendirilmesinde önemli rol oynar.


5. Sınıf Language Arts (Dil Sanatları)

 

5. sınıf Language Arts (Dil Sanatları) dersi haftada 5 dersten oluşur. Derslerin 3'ü tüm sınıf, 2'si yarım sınıf olarak yapılır. 5. sınıfta aşağıdaki hikaye kitapları ve romanlar okunur.

 

• Freckle Juice (Judy Blume)

• Sadako and the Thousand Paper Cranes (Eleanor Coerr)

• The Littles (John Peterson)

• Tooter Pepperday (Jerry Spinelli)

• The Magic Paintbrush (Laurence Yep)

• Chocolate Fever (Robert Kimmel Smith)

 

Seçilen kitaplarda işlenen temaları tamamlamak için çeşitli projeler yapılır. Projeler, sözlü sunumlar, yazılı ödevler, drama aktiviteleri, kukla gösterileri ve öğrencilerin oluşturdukları videolardan oluşur. Bunlara ek olarak, İngilizce Main Course (Dilbigisi) derslerinde öğrencilerin işledikleri konular pekiştirilir.

 

Dil Sanatları dersinde öğrencilerin okuma- yazma becerilerinin ve edebiyat aracılığıyla kelime haznelerinin geliştirilmesi hedeflenir. Öğrencilere her dönem iki ortak yazılı sınav ve düzenli kelime sınavları verilir. Ayrıca öğrenciler, okudukları romanlara ait alıştırma kitapçıklarını tamamlamak ve ders esnasında yapılacak çeşitli projelere katılmakla yükümlüdür.

 

6. SINIFLAR İNGİLİZCE PROGRAMI

 

6. sınıf İngilizce Main Course (İngilizce Dilbilgisi) dersi haftada 7 ders saatinden oluşur.  Derslerin 4'ü tüm sınıf, 3'ü yarım sınıf olarak yapılır. İki haftada bir, kütüphane ve ortaokul binasındaki bilgisayar laboratuarında bilgisayar dersi işlenir.

 

6. Sınıf İngilizce Dilbigisi dersinde okunan kitaplar:

 

• English In Mind 2 Student’s Book and Workbook

• English In Mind 3 Student’s Book and Workbook

• Grammar Practice for Pre- Intermediate Students

 

6. sınıf İngilizce Dilbilgisi dersinde, sene boyunca İngilizce müfredatında yer alan dilbilgisi konuları tanıtılır, tekrar edilir, çeşitli alıştırma, aktivite ve projelerle güçlendirilir. Alıştırma ve projeler öğretmenlerin hazırladıkları çalışma kağıtlarını, günlük yazmayı ve öğrencilerin oluşturdukları sözlü sunumları içerir. Ek olarak, işlenen dilbigisi konuları İngilizce Dil Sanatları ve İngilizce bilgisayar derslerinde desteklenir ve güçlendirilir. Öğrencilerin “Reading Counts” adlı okuma programını tamamlamaları ve belirli bir puanı kazanmaları gerekir. Bu programda, öğrenciler her hafta okudukları kitapların bilgisayar ortamında sınavlarını alır, geçtikleri her sınavla puan kazanırlar.

 

Derste, öğrencilerin dilbilgisi kurallarına uygun doğru cümle oluşturmaları, hedef yapıları günlük hayatlarına geçirmeleri ve yazma becerilerini günlük yazarak geliştirmeleri üzerinde durulur. Ek çalışmalar, malzemeler ve günlük konuları hafta içi ve hafta sonu ödevi olarak verilir.

 

6.sınıf Language Arts dersi haftada 5 saat yapılır. Yıl boyunca okunan romanlar üzerine çalışmalar yapılır. Stone Fox, The Tiger Rising, The Graveyard Book ve Nelson Mandela’nın biyografisi okunan romanlardan bazılarıdır.

 

Romanların ana temaları, ders içi proje ve aktivitelerin içeriğini oluşturur. Sınıf içinde grup/ikili çalışma, tiyatro, smart board aktiviteleri, powerpoint sunumları, video projeleri, kompozisyon aktivite ve projeleri, gerçek hayat hikâye çalışmaları ve diğer konuşma beceri aktivitelerini içeren çalışmalar yapılır.

 

7. SINIFLAR İNGİLİZCE PROGRAMI
 

7. sınıf İngilizce Programı  Language Arts ve İngilizce Ana ders olarak düzenlenmiştir.  İngilizce Ana dersi için 2 ders kitabı kullanılacaktır; Challenges 4 ve English an International Approach . Ana ders 4 beceri alanını içermektedir: Dinleme, Konuşma, Yazma ve Okuma . Challenges 4 ders kitabı 5. Ve 6. sınıflarda işlenen tüm temel gramer yapılarını tekrar eder  ve öğrencilerin temel  İngilizce gramer  ve söz dizimi bilgilerine hakim olmalarını sağlayarak  kavramalarına yardımcı olur.  English an International Approach ders kitabında  küresel konular üzerine çeşitli yazılar bulunmaktadır. Bu kitap öğrencilere kelime bilgilerini ve İngilizcelerini  , kompozisyon yazarak, söylevler ve münazaralar yoluyla geliştirme olanağını sunar.

Language Arts dersinde öğrenciler çeşitli edebi romanlar, kısa hikayeler, oyunlar ve mitolojik yazılar ile tanışırlar ve okurlar. Bu ders okul kütüphanesi ve bilgisayar laboratuarında yapılır. Language Arts dersi öğrencilerin ana derste öğretilen gramer bilgilerini edebi yazı ve konular yoluyla pekiştirir. Öğrenciler edebi kitapları öğretmenleri ile birlikte okurlar ve bu eserleri en doğru şekilde anlayıp, yorumlamayı öğrenirler. Language Arts dersi  özgün edebi eserler yoluyla  öğrencilerin,  yazılı ve sözlü olarak,  İngilizceyi akıcı kullanmalarına odaklanır. Reading Counts bu dersin bir bölümüdür ve Reading  Counts’dan  öğrencilerin  her dönem 85 puan almaları beklenir .  Öğrenciler Reading Counts için okul kütüphanesinden kitap alırlar ve daha sonra okudukları kitapla ilgili bilgisayar sınavına girerler.

 

8. SINIFLAR İNGİLİZCE PROGRAMI

 

Sekizinci sınıflar dört yarım, dört tam sınıf olmak üzere haftada sekiz İngilizce dersi görür. Tam sınıf derslerinden biri bilgisayar laboratuvarında yapılır. Konuşma ve dinleme ön planda olmakla birlikte okuma ve yazma becerileri üzerinde de düzenli çalışmalar yapılır. Okuma programında tarihi romanlar ele alınır. Kitabın geçtiği dönemin ilginç gerçeklerine değinilmesi okumaları anlamlı kılar. Romanda geçen konularla ilgili  kütüphane ve bilgisayar laboratuvarında yapılan projelerle okuma zenginleştirilir. Projeleri belirli bir zaman içerisinde tamamlamak zorunludur.

 

Derslerde Akıllı tahta ve powerpoint sunumlardan yararlanılır. Ayrıca çeşitli oyun ve güncel okuma parçaları ile dersler desteklenir. Okunan metinler çerçevesinde dilbilgisi ve kelime alıştırmaları dersin önemli bir bölümünü oluşturur. Derste öğrencinin etkin olması esastır, öğrenciler bazı dersleri kendileri hazırlayıp sunarlar.

 

Mezuniyet yılı dikkate alındığından günlük ödevler verilmez. Zaman zaman birkaç gün içinde bitirilmesi gereken ödevler verilir.

http://www.sevuskudar.k12.tr/icerik.asp?id=282