“Soru da bilgiden doğar, yanıt da.”

Mevlana (İslam düşünürü)

Misyonumuz

Özel Üsküdar SEV İlköğretim Kurumları anasınıfından 8.sınıfın sonuna kadar eğitim veren bir Türk eğitim kurumudur. Okulumuz, güncel öğretim teknik ve yöntemleri ile zenginleştirilmiş eğitim programlarını uygular.
Ulusal kültürüne ve evrensel değerlere saygılı, Türkçe ve İngilizceyi etkin kullanabilen, bir sonraki eğitim kurumunda başarıyı sağlayacak sağlam temelleri olan, gelişime açık, özgüvenli, toplumsal konulara ve çevreye duyarlı gençler yetiştirir.


 

Hedeflerimiz

 

 • Öğrencilere Atatürk ilkelerini ve devrimlerini benimsetmek,
 • Öğrencilerin demokrasiye, insan hak ve özgürlüklerine duyarlı olmalarını sağlamak,
 • Öğrencileri ulusal kültürümüze ve evrensel değerlere saygılı bireyler olarak yetiştirmek,
 • Öğrencilerin Türkçeyi ve İngilizceyi etkin biçimde kullanmalarını sağlamak,
 • Öğrencilerin kendilerini Almanca veya  Fransızcada, Avrupa Ortak Dil Kriterlerinin   öngördüğü  A1/A2  seviyesinde ifade etmelerine ve hedef dilin kültürünü tanımalarına olanak sağlamak,
 • Öğrencilerin bilime, sanata ve spora ilgi duymalarını sağlamak,
 • Öğrencilere analitik ve eleştirel düşünme becerisi kazandırmak,
 • Öğrencileri sorun çözme ve bağımsız karar verebilme süreçlerinde desteklemek,
 • Öğrencilerin sosyal sorumluluk projelerine katılmalarını sağlamak,  
 • Öğrencilerde sağlıklı yaşam bilincini geliştirmek,
 • Öğrencilerde çevre sorunlarına ve doğaya karşı duyarlılık geliştirmek,
 • Öğrencilere bireysel ve ortak çalışma becerisi  kazandırmak,
 • Öğrencilerin ilgilerini ve yeteneklerini keşfederek kullanmalarını sağlayacak ortamlar yaratmak,
 • Öğrencilere etkili iletişim becerileri kazandırmak,
 • Öğrencileri bir üst eğitim kurumuna hazırlamaktır.


Bu hedeflere ulaşmak için güncel teknik ve yöntemlerle zenginleştirdiğimiz Milli Eğitim Programları temel alınmaktadır.