Misyonumuz

Özel Üsküdar SEV İlköğretim Kurumları, anasınıfından 8. sınıfın sonuna kadar eğitim vermektedir. Bir Türk eğitim kurumu olan okulumuz, güncel öğretim teknik ve yöntemleri ile zenginleştirilmiş eğitim programları uygulayarak mutlu, birden fazla dilin konuşulduğu sürdürülebilir bir öğrenme ortamı sunar.  

Okullarımız, ulusal kültürüne ve evrensel değerlere saygılı, Türkçe ve İngilizceyi etkin kullanabilen, bir sonraki eğitim kurumunda başarıyı sağlayacak sağlam temelleri olan, gelişime açık, özgüvenli, toplumsal konulara ve çevreye duyarlı gençler yetiştirir.

Hedeflerimiz

 

Misyonumuzu gerçekleştirmek doğrultusunda hedeflerimiz, öğrencilerimize nitelikli ve bütünsel bir eğitim sunarak öğrencilerin;

 

1.    Atatürk ilke ve inkılaplarını özümseyen ve bu değerlerin sürekliliğini sağlayan,

2.    Demokrasiye, insan hak ve özgürlüklerine, kendilerine, çevrelerine, ulusal kültürümüze ve evrensel değerlere saygılı ve duyarlı,

3.    Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesi doğrultusunda yaşantılarını sürdüren,

4.    Türkçeyi ve İngilizceyi akademik ve sosyal alanlarda etkin biçimde kullanan,  

5.    21. yüzyıl ve dijital vatandaşlık becerilerine sahip olarak, teknolojiyi etkin ve doğru biçimde kullanan,

6.    Kendilerini Almanca, Fransızca ve İspanyolca dillerinde, Avrupa Ortak Dil Kriterleri’nin öngördüğü A1/A2  seviyesinde ifade edip, hedef dilin kültürünü tanıyan,

7.    Bilime, sanata ve spora ilgi duyan, sağlanan olanaklar ve güçlü yönlerini çıkaracak eğitim yöntemleri sayesinde ilgi duydukları farklı disiplinlerdeki yeteneklerini keşfederek kullanan,  

8.    Yaratıcılık, sorun çözme, çok yönlü ve eleştirel düşünme becerileri ile bağımsız karar verebilme ve sorgulama yeteneklerine sahip olan,

9.    Toplumsal duyarlılığı gelişmiş olarak sosyal sorumluluk projelerine katılan, 

10.  Sağlıklı yaşam bilinci gelişmiş,

11.  Çevre sorunlarına ve doğaya karşı duyarlı,  

12.  Bireysel ve ortak çalışma, yaşıtları ve çevresi ile işbirliği yapabilme becerisi kazanmış,

13.  Etkili iletişim becerileri kazanmış, dünya vatandaşı bireyler olarak yetişmelerini sağlamaktır.

Bu hedeflere ulaşmak için güncel teknik ve yöntemlerle zenginleştirdiğimiz Milli Eğitim Programları temel alınmaktadır.

                                                                                                                    Ağustos 2017