Üsküdar SEV’in misyonu, evrensel bakış açısı ve yarattığı güvenli öğrenme ortamıyla sağlıklı, mutlu, üretken, ilkeli bir yaşam süren, Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı bireyler yetiştirmektir.

Değerlerimiz: Sevgi, Saygı, Sorumluluk

 Hedeflerimiz:

 • Kültürel değerlerimize ve farklı kültürlere,
 • Dünya vatandaşlarıyla çalışmaya,
 • Canlıların haklarına,
 • Gelişime ve değişime,
 • Dünyamıza ve sahip olduğumuz kaynaklara SAYGILI,

 

 • Problemleri çözmek için yaratıcı yöntemler geliştirmeye,
 • Dünya vatandaşı olmak için yabancı dil öğrenimine önem vermeye,
 • Yardımlaşmaya ve destek olmaya,
 • Sanat, spor ve teknolojiyi hayatının bir parçası yapmaya AZİMLİ,

 

 • Farklı uluslara, onların kültürlerine ve edebiyatlarına,
 • Sorumluluk sahibi dijital vatandaş olabilmek için teknolojik dünyaya ve gelişimine,
 • Evrenin bilimsel özelliklerini keşfetmeye MERAKLI

 

bireyler yetiştirmektir.

 

                                                                                                                       

Haziran 2018