06.09.2017 tarihinde, Prof. Dr. Sinan Canan tarafından tüm öğretmenlerimize “Sağlıklı İletişimin Sinir Bilimi” konulu bir eğitim verilmiştir.  Eğitimde, dinleme, anlama, anlaşma, empati ve problem çözme sırasında beyinde olup bitenler, teknoloji çağında beyin ve iletişimin etkileri gibi konular yer almıştır.